Mentorskap till nyexad kollega

Att vara mentor för en nyutbildad kollega är ett roligt och spännande sätt att utveckla både sig själv och din nya kollega. Som mentor för en nyexaminerad lärare ska du ge stöd på ett yrkesmässigt, personlig och socialt plan på arbetsplatsen.  Du ska introducera den nyanställda genom att ge råd och stöd i att planera och genomföra undervisning, utvecklingssamtal, bedömning och dokumentation. 

Du som mentor ska inte bedöma den nyanställda utan ska finnas där som en kritisk vän. Den erfarna kollegan som samarbetar med sin nya kollega, vägleder och delar med sig av sin erfarenhet och yrkeskompetens. Som mentor har du i uppdrag att ta reda på vad läraren eller förskolläraren behöver utveckla och ge stöd samt fungera som samtalspartner och rådgivare. Samtalen anpassas till de utmaningar som den nyanställda möter under introduktionsperioden. Du bokar regelbundna möten för handledning och följer upp löpande hur introduktionsperioden går.

Samtalen kan till exempel handla om:

 • Undervisningen
 • Lärarens uppdrag och mandat
 • Mötet med barnen, eleverna, vårdnadshavarna, arbetskamraterna, rektorn eller huvudmannen
 • Ledarskap
 • Konflikthantering
 • Att ge och ta kritik på ett konstruktivt sätt
 • Samverkan och samarbete med kollegor och vårdnadshavare
 • Ansvar för eget lärande och yrkesutövning
 • Administrativa rutiner och digitala verktyg
 • Arbetsmiljö och hållbart arbetsliv
 • Lärares yrkesetik.