Nyfiken på rektorsjobbet? Vill du lära mer om ledarskap, skolutveckling och kvalitetsarbete? Du som är legitimerad lärare kan nu söka den statliga rekryteringsutbildningen.

Rekryteringsutbildning för blivande rektorer

Utbildningen omfattar 7,5 hp och pågår från ht 2022 till och med vt 2023.

Läs mer om utbildningen via länken Skolverket utbildning

Vilka kan söka?

Alla legitimerade lärare som har en tillsvidareanställning i Trollhättans Stads grundskolor.

Förutsättningar

Vilket lärosäte som blir aktuellt bestäms när deras upplägg och förutsättningar är klart. Huvudmannen delar ansvaret med staten för kostnaderna.

Lärare förutsätts genomföra utbildningen (inläsning och uppgifter) inom ramen för sin tjänst och nyttjar förtroendetiden för denna kompetensutveckling.

Du medges tjänstledighet med lön de 6 - 8 utbildningsdagar som utbildningen sker på internat (eller motsvarande). Huvudmannen ersätter resor, litteratur och kostnader för eventuella internat. Om du anser dig behöva nedsättning i tjänst för att genomföra utbildningen så sker det genom tjänstledighet för studier, utan lön. 

Ansökan

Skriftlig ansökan med CV och personligt brev. I det personliga brevet ska du framför allt beskriva dina tankar och intresse utifrån kursens huvudområden; ledarskap, kvalitetsarbete och skolutveckling samt varför du är intresserad av att arbeta som skolledare i framtiden. Din rektor kommer att vara referens vid din ansökan. Mejla din ansökan till utbildning@trollhattan.se senast den 1/3

Urval och anmälan

Förvaltningsledningen kallar och genomför intervjuer utifrån ansökan och referenser. Utbildningsförvaltningen anmäler sedan de sökande som blir aktuella. Deltagande är dock inte klart förrän man har blivit antagen till utbildningen av lärosätet.