Superanvändare

Brinner du för skolans digitalisering, då kan rollen som superanvändare vara något för dig! Superanvändare bidrar till utveckling av digital kompetens på sin förskola och skola.

I din roll som Superanvändare  ingår du i ett nätverk av pedagoger som alla har i uppdrag att bidra till sin förskola/skolas utvecklingsarbete kring digital kompetens. Tillsammans fyller superanvändarna en viktig roll i arbetet med att skapa likvärdighet inom staden och bidra till utvecklingsarbetet på den egna enheter. Rollen som superanvändare innebär att man kan stödja kollegorna i arbetet med att utveckla digital kompetens. Utöver arbetet på den egna förskolan/skolan och spridandet av information från förvaltningen, nätverkar superanvändarna också via fysiska träffar eller videokonferenser några gånger per termin. 

Vilka uppgifter kan rymmas inom rollen? 

Utifrån förskolans och skolans behov  i samråd med rektor formas uppdraget. Uppdraget kan se olika ut och variera över tid, men följande syften är viktiga i arbetet:

  • Att utifrån våra styrdokument kunna stödja användandet av våra gemensamma system (till exempel lärplattform och Google Suite) och stödja nya och gamla kollegor i det pedagogiska arbetet.
  • Sprida information från utbildningsförvaltningen till alla kollegor, samt fånga upp behov i verksamheten som stöd för förvaltningens arbete med utvecklandet av en digital miljö som är ändamålsenlig och likvärdig.
  • Bidra till kollegialt lärande inom egna enheten och mellan våra förskolor/skolor/fritidshem.
  • Enklare samordning av digitala verktyg (kan till exempel innebära att överblicka tillgång och behov av digitala verktyg för personal eller barn/elever).