Nyckelperson

Som nyckelperson ska du på uppdrag av rektor driva pedagogiska utvecklingsfrågor och vara ett stöd i kvalitetsarbetet med analys av resultaten i förskolan/grundskolan som  ligger till grund för undervisning i vardagen av förskolans/grundskolans långsiktiga utveckling. Du kommer genom kollegialt lärande handleda dina  kollegor utifrån ett distribuerat ledarskap där ditt uppdrag är att leda vuxnas lärande och förändringsprocesser.  

Målsättningen är att:

  • Att stärka styrkedjan när det gäller ansvar, befogenheter, kommunikation, systematik och analys.
  • Att öka likvärdigheten när det gäller att skapa likvärdiga förutsättningar för våra barn/elever.
  • Att förskolan/grundskolan  ska främja barnens/elevernas lärande .

Du kommer att bidra till att att göra skillnad i lärmiljön,  att vara fokuserad på undervisningen och barnens/ elevers utveckling, lärande och måluppfyllelse.

Nyckelperson i det systematiska kvalitetsarbetet i förskolan

Nyckelpersoner i förskolan-Tistelstången