VFU

Är du en engagerad lärare som gärna vill dela med dig av dina erfarenheter och stötta lärarstudenter under den verksamhetsförlagda utbildningen?

Att vara VFU-handledare är ett utvecklande uppdrag där du också får möjlighet att bidra till hur framtidens lärare kommer att arbeta. De handledare, lokala lärarutbildare, som finns i Trollhättans Stads förskolor och skolor har en avgörande god möjlighet att ge lärarstudenterna en positiv syn på läraryrket och Trollhättans Stad som blivande arbetsgivare.

VFU på grundskolan F-3 med Therese och Hanna

Grundskolläraren Therese Åkesson brinner för att reflektera kring sin egen undervisning tillsammans med andra. För henne var det en självklarhet att bli handledare åt lärarstudenter vilket innebär att hon får kunskaper om vad den senaste forskningen visar på samt att hon får reflektera över sin egen undervisning och stödja en blivande lärarkollega i sin utbildning.

Två kvinnor planerar

Lärarstudenten Hilma Lundqvist gör sin verksamhetsförlagda utbildning (VFU) på Lyrfågelskolan F-3 där Therese är hennes VFU-handledare. Hilma beskriver att det är stor skillnad mellan att få vara ute på praktik jämfört med att vara på högskolan. Under veckorna som hon gör sin VFU-praktik får hon uppleva verkligheten och hur olika lärare lär ut sin undervisning, hur de fångar elevernas intressen samt hur forskning möter verkligheten. 

-Ett av de bästa ögonblicken som jag upplevt är hur Therese fångar elevgrupperna, hon har så nära relationer. Hon verkligen förstår varje elevs förutsättningar och arbetar utifrån det när hon lägger upp sina lektioner”. Inspirerande är det, säger lärarstudenten Hilma.

Hilma studerar till grundskollärare och   läser en kurs i utbildningen som är inriktad mot matematik. Tillsammans med sin handledare Therese har de kommit fram till att Hilma ska planera och genomföra fem matematiklektioner utifrån en kartläggning för bedömningsstöd som Therese har gjort på eleverna för att upptäcka områden inom matematiken som eleverna ska arbeta extra med. Tillsammans blickade de tillbaka och gick igenom vad Hilma har lärt sig i sin utbildning kring matematik för att använda Hilmas kunskaper som underlag för planering, genomförande och utvärdering av matematiklektionerna.

-Detta hade ju aldrig hänt om inte Hilma hade varit här utan då hade vi gjort på samma sätt som tidigare men nu kunde undervisningen formas på ett annat sätt för att öka elevernas möjlighet att nå kunskapsmålen i matematik. Det blir olika sätt som berikar varandra och man utvecklas ihop säger Therese.

Vinster med studenter som parplaceras i skolans arbetslag

På Lyrfågelskolan finns det fler lärarstudenter som Thereses arbetslag ansvarar för där lärarstudenterna får möjligheten att följa olika handledare i syfte att få möta olika undervisningsmiljöer och lärare för att få se skillnader i hur man formar undervisningen med planering, genomförande och utvärdering. I nuläget har man en parplacering av lärarstudenter som innebär att de läser samma årskurs och gör sin praktik tillsammans på Lyrfågelskolan.

-Det finns vinster med par placeringar för studenter som gör sin VFU-praktik samtidigt eftersom de kan samplanera och prata ihop sig som ett team och ta lärdomar av varandra kring hur undervisningen blev. Det blir även ett större kollegialt lärande när man reflekterar tillsammans då man har delat en upplevelse. Vi har då suttit ihop och haft samtal alla fyra. Det har varit jättebra säger Therese. 

Som arbetslag innebär det också fördelar när studenterna parplaceras för att man är fler som delar på handledaruppdraget och skulle någon av handledarna vara sjuk eller ledig finns det alltid fler kollegor som delar på uppdraget och ser till att lärarstudenten får en VFU-praktik med hög kvalitet.

Therese skickar med några tips till nya handledare eller till dig som funderar på att bli handledare.

-Vara väldigt tydlig, jag skickade ut arbetstider om vilka möten vi ska ha, vi pratade mycket i början om förväntningar, vilka uppgifter som ska göras, hur lägger vi upp dem tillsammans, hur planerar vi tider som ska träffas. Det blir inga konstigheter på vägen för ramarna är redan satta, det är som att planera sin undervisning säger Therese.