Bild på GEnx motorn

Miljardavtal för GKN Aerospace 

GKN Aerospace och GE Aerospace har stärkt det befintliga partnerskapet med ett nytt omfattande miljardavtal. Det inkluderar ny teknologi, produktion samt utökat samarbete på eftermarknaden vilket kan ha effekt i 30 till 35 år framöver.

GKN Aerospace - världs ledande leverantör av flyg- och rymdteknik

 

GKN Aerospace är en av världens ledande leverantörer av flyg- och rymdteknik och är verksamt på 38 platser i tolv länder med cirka 15 000 anställda. Koncernens största verksamhetsort är Trollhättan med drygt 2 000 personer. Detta avtal kommer påverka verksamhet även i USA och Indien, men det är i Trollhättan som utvecklingscentrum för koncernens flygmotorverksamhet finns så störst inverkan kommer avtalet att ha i Trollhättan. Avtalet har ett värde motsvarande 55 miljarder kronor och GKN Aerospace räknar med att avtalet gör att de kommer behöva nyanställa cirka 200 medarbetare per år i Trollhättan

 

GKN Aerospace och GE Aerospace har med det nya avtalet fördjupat sitt långsiktiga partnerskap för en serie branschledande motorer, inklusive GEnx-programmet som idag är det bäst säljande inom det större dragkraftssegmentet. Det nya avtalet fokuserar på tre huvudområden: införande av ny teknologi, produktion och montering av kompositfläkthus samt reparation av komplexa högvolymsstrukturer till motorer.

 

 - Vi har varit partner till GE Aerospace i över 40 år och vi är oerhört stolta över vårt långsiktiga partnerskap. Genom åren har vi ökat vårt ansvar för alla stora GE-motorer där vi idag även har designansvar för våra delar inom flera av GE Aerospaces program. Det nya avtalet är ett stort steg för vår verksamhet och innebär att vi tillsammans kommer försätta utveckla teknologier och lösningar för världsledande motorer som GEnx och CF6, både idag och för framtiden." Joakim Andersson, koncernchef, GKN Aerospace Engines.

 

Introduktionen av ny teknologi på existerande produkter i GEnx-programmet kommer fokusera på alternativa materiallösningar för en mer hållbar tillverkning av flera produkter som finns i luften idag. GKN Aerospace kommer att tillhandahålla expertis inom komponentdesign samt sina senaste teknologier för att driva GEnx-programmet mot dess mål för minskat koldioxidutsläpp och minskade kostnader. De uppgraderade komponenterna förväntas genomgå utveckling, validering och införande med start 2024 fram till 2030. GKN Aerospace i Trollhättan kommer ansvara och utföra all reparation samt design- och teknologiutveckling.

Bild på GEnx-motorn

 

Läs mer i GKN Aerospace egna pressrum om nyheten

För mer information och intervju

 

Robert HellRobert Hell
External Relations Manager |  GKN Aerospace
robert.hell@gknaerospace.com
+46700873323

 

Caroline BeaufoyCaroline Beaufoy
Media and Communications Manager | GKN Aerospace
caroline.beaufoy@gknaerospace.com
+46700873870