Bild över Olof Palmes gata mot Betty Backs park

Upprustning av Olof Palmes gata

Vi rustar upp Olof Palmes gata från Drottninggatan till Strandgata, för ökad trivsel, trygghet och tillgänglighet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trafikstörningar

Projektet påverkar framkomligheten på gatan i perioder.

Om projektet

 
 

Bakgrund

Olof Palmes gata från Drottninggatan till Strandgatan ska rustas upp då ytskikten är slitna. Sträckan närmast Kungsgatan ska bli en förlängd del av denna för att skapa en attraktivare gågata. Behovet är stort av ny belysning för ökad trygghet och trivsel. Vid Betty Backs park finns idag enbart en trappa och tillgängligheten för framkomlighet är dålig.

Målet med ombyggnationen

Ambitionen är att skapa en mer trivsam gatumiljö med plattlägning på gångytor, ny belysning samt införande av grönska i gaturummet. Vid Bettybacks park ska befintlig trappa tillgänglighets anpassas genom att anlägga en ramp. En tydligare entré in till parken från Storgatan anläggs i samband med gatuprojektet.

 
 

Det här ska göras


  • Trollhättan Energi byter ledningar i marken längst sträckan
  • Nya ytskikt, med markplattor på gångbanan
  • Ny och utökad belysning
  • Mer grönska på gatan
  • Tillgänglighetsanpassning av trappan vid Betty Backs park
  • Förstärka entrén till Betty Backs park från Storgatan
 
 

Genomförande

Det här är gjort

  • Sträckan Kungsgatan – Österlånggatan

Det här händer just nu

  • Sträckan Österlånggatan – Strandgatan: linjemålning samt skyltning saknas.

Det här händer framöver

  • Sträckan Kungsgatan – Drottninggatan beräknas preliminärt att starta vecka 37. Ombyggnationer på kringliggande fastigheter har försenat färdigställande av denna sträcka.
Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN