Ny gång- och cykelväg på Strömslundsgatan

Under 2022 kommer en ny gång- och cykelväg att anläggas på Strömslundsgatan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Status i projektet: projektering pågår. 

Om projektet

Bakgrund

Som en del av Cykelplanen och i vårt arbete med att bygga ut och koppla ihop cykelvägnätet i Trollhättan kommer vi under 2023 att anlägga en gång- och cykelvägväg på Strömslundsgatan.

Det här ska göras

  • Mellan Landbergsliden och Torsredsvägen kommer en gång- och cykelväg att anläggas. Denna planeras att placeras på den vänstra sidan av Strömslundsgatan.

Genomförande

  • Planering och projektering: januari-april
  • Arbete på plats: juni - oktober
  • Klart: GC-vägen beräknas att vara klar i oktober månad 2022
Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN