Par med vagn i busshållplats

Förbättringar av busshållplatser

Varje år förbättrar vi ett antal hållplatser runt om i Trollhättan. Läs mer om varför, hur och vilka projekt som är aktuella under 2022.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Hållplatserna tillgänglighetsanpassas löpande under året. 

 


Trafikstörningar
I samband med åtgärden kan det förekomma påverkan på framkomligheten för trafiken längs den aktuella gatan och resenärer hänvisas till andra hållplatser i närheten.

 

 

Om projektet

 

Bakgrund

Trollhättans Stad arbetar kontinuerligt med förbättringar av hållplatserna i Trollhättan. Arbetet sker tillsammans med Västtrafik. Varje år byggs ett antal hållplatser om med bättre standard för att underlätta för resenärerna. Det handlar framförallt om tillgänglighetsanpassning med en högre plattform för att underlätta vid på- och avstigning. Bättre passage över vägen, nytt väderskydd och bättre belysning brukar också ingå.

Målsättning med projektet

Målsättningen med ombyggnationer av hållplatser är att underlätta för resenärer. 

Vilka hållplatser byggs om och när? 

Vilka hållplatser som byggs om styrs i första hand efter antal resande från hållplatsen. Hållplatsåtgärder samordnas ibland med andra ombyggnadsprojekt som sker.

 

Åtgärder av hållplatser 2022

 

Förberedelser för längre bussar

Under 2022 genomförs flera åtgärder för att förbereda för längre bussar, ledbussar, på linje 24. Åtgärderna omfattar hållplatserna:

  • Frostmätarevägen
  • Förrådsgatan
  • Guldvingen
  • Karlstorpsporten
  • Myrgången
  • Moskén
  • Ryrbäcksparken
  • Apollofjärilen

Nyanläggningar

  • Vårvik
  • Nya Hjulkvarnelundsvägen

Åtgärder i samaband med andra projekt

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN