ORM – det Offentligas Roll i Mobilitets-System-Av-System

Under 2022 deltar Trollhättan i ett nytt forskningsprojekt som undersöker möjligheterna att samordna olika system för transporttjänster för att minska miljöpåverkan och trängseln i trafiken. ORM var namnet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan
 


Status i projektet
Pågående

 


Finansiering och samverkan
Projektet genomförs med finansiering av Vinnova och drivs av RISE. Volvo Personvagnar, AFRY och Trollhättans Stad är samverkande parter i projektet.

 

Om projektet

 
 

Målsättning

Syftet med projektet är att skapa ett planeringsstöd för offentliga verksamheter som engagerar sig i kombinerad mobilitet (MaaS – Mobility-as-a-Service) . Det vill säga system som knyter samman flera olika mobilitetstjänster (system) från olika leverantörer, paketerar erbjudandet  i en tjänst (System-of-Systems), till exempel en app som görs tillgänglig för användarna för bokning och betalning. 

 

Mer om projektet hos RISE

Forskning om hur offentliga aktörer (myndigheter, kommuner, regioner) genom sina policyer och regelverk påverkar framtidens mobilitets-system av system. ORM är en utökning av projektet Mönster för arkitektur och affärsmodeller för urban mobilitet-system av system (MAUS).

Mer om MAUS hos RISE

Framtidens mobilitets- och transportsystem kräver ökad samverkan mellan olika aktörer i system av system. MAUS tar fram mönster och principer för hur sådana system av system (SoS) ska utformas för att effektivisera transporterna och minimera oönskade effekter.

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN