Vi kommer att förbättra våra träffpunkter

Från den 1 februari 2024 kommer Trollhättans Stads omsorgsförvaltning att dela ansvaret för trygghetsboendena med fastighetsbolaget Eidar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Förändringen innebär att omsorgsförvaltningen kommer att ta över ansvaret för att planera och genomföra sociala aktiviteter i gemensamhetslokalerna som finns på befintliga trygghetsboenden.

Trollhättans Stad har idag ca 20 olika träffpunkter med olika inriktningar och utbud där Strömkarlen är en av de mest kända.

- Vi planerar en förbättring av träffpunkternas verksamhet där vi vill arbeta ännu mer förebyggande för att möjliggöra kvarboende så länge som möjligt och för att möta fler grupper i samhället samt bidra till att bryta ensamheten, säger Camilla Sporring chef för omsorgens nya verksamhetsområde digitalisering och välfärdsteknik.

Hur blir träffpunkterna bättre?

  • Träffpunktsteamet kommer att genomföra aktiviteter också i Eidars lokaler
  • Alla seniorer, dvs även de som inte bor i trygghetsboendet är välkomna att delta vid alla aktiviteter
  • Alla får tillgång ett större nätverk med möjligheter till fler sociala kontakter och en större gemenskap

Initialt kommer vi att behöva begränsa vår verksamhet på träffpunkterna under en period för att hinna kartlägga var vi gör mest nytta och når flest invånare i framtiden.

Delaktighet och dialog
Vi kommer att skapa delaktighet och dialog med träffpunkternas deltagare för att ta reda på vad de önskar för verksamhet. Det efterfrågas redan idag samtalsgrupper i olika former utifrån olika teman.

Senast granskad 2023-11-22 av JENMAR