Hemtjänstgrupp Några av de som arbetar i hemtjänstgruppen Halvorstorp och Sandhem är Donika Sadiku, Josette Haddad, Kamran Akbari, Erika Jansson, Linn Hansson och Lendita Gashi.

Vi jobbar för bättre kvalitet inom hemtjänsten

För de flesta känns det tryggare att få stöd och hjälp av personer som de känner igen och som de har byggt upp en relation till. Hemtjänsten i området Halvorstorp och Sandhem har genom sitt förändringsarbete lyckats att sänka antalet personer en brukare möter per månad från 19 till 10 på bara knappt ett halvår.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi gör en tuff förändringsresa med vår omsorgspersonal för att skapa en bemanning i balans och för att öka personalkontinuiteten. Det är jätteroligt att vi nu börjar se resultat och få signaler om att både arbetsmiljön för vår personal och livskvaliteten för våra brukare blivit bättre, säger Maria Berntsson som är verksamhetschef. 

Personalkontinuitet är ett mått på kvalitet som innebär att brukaren, i största möjliga mån, får vård och omsorg av så få personer som möjligt. Omsorgsnämnden har haft ett mål att nå 12 personer per brukare under 2023. Hemtjänstgruppen Halvorstorp och Sandhem nådde det målet redan i maj 2022, Sädeskronan och Karlstorp i september och flera andra är på god väg.

Josette Haddad som är enhetschef i området berättar att hennes grupp har arbetat mycket med att se över kravlistor, utöka delegationer, planera om rutter och skapa team. De har jobbat med brukaren i fokus och varit noga med att fråga vilka behov varje person har.

Till en början fanns det en oro hos personalen att de i stället för att arbeta som undersköterskor eller vårdbiträde skulle bli personliga assistenter. Men förändringen ledde till att majoriteten av personalen idag upplever en trygghet i att veta vilka de ska besöka och att de kan följa vårdtagarnas mående mycket bättre.

- Idag får jag till mig att flera av mina medarbetare upplever mindre stress, att korttidsfrånvaron minskat och att jag får betydligt färre klagomål, säger Josette Haddad.

- Vi jobbar hela tiden för bättre kvalitet inom hemtjänsten. Framgångsfaktorn är att vi är lyhörda och fångar upp allas åsikter men att vi samtidigt är tydliga med var vi ska. Vi kommer ingenstans om vi avbryter innan vi kommit i mål, säger Maria Berntsson.

Senast granskad 2023-01-12 av REBLJU