Socialsekreterarna Viktoria Karlsson och Nikolina Klaric .

Vi fångar upp barn och unga som lever i kriminella riskzoner

Trollhättans Stad arbetar med riktade och tidiga insatser för att förhindra och avbryta kriminalitet bland unga som befinner sig i en riskzon. URO-projektet är finansierat av Socialstyrelsen.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Vi samverkar med polis, skolor och fritidsgårdar för att tidigt upptäcka unga med problembeteenden. Vi hjälper dem med skola och andra aktiviteter för att bryta umgänget med kriminella kretsar, berättar Viktoria Karlsson och Nikolina Klaric som är socialsekreterare.

Socialsekreterarna inom URO hanterar:  

  • Orosanmälningar som är URO-märkta eller rör strategiska brott
  • Narkotikabrott och droganvändning
  • Brott som genererar pengar eller andra grova brott
  • Riskfaktorer kopplat till normbrytande beteenden som är antisociala, aggressiva eller våldsamma.

- Vi kan idag ha en högre fysisk närvaro på rätt arenor vilket gör att vi kan skapa en relation med de barn och unga som växer upp med kriminella eller utåtagerande aktörer i sin närhet, säger Viktoria Karlsson.

Projektet har genererat metod- och kunskapsutveckling, bättre gemensamt agerande och samverkan, direkta insatser utifrån lokala behov och större möjligheter att tidigt förebygga att barn och unga utsätts för fara genom organiserad brottslighet.

URO-projektet (Riskzon för Organiserad brottslighet) är finansierat av statsbidrag från Socialstyrelsen mellan 2021-2023.

Senast granskad 2023-06-30 av KLALIW