Välkommen till anhöriggrupp i oktober

Har du en närstående där du känner oro för hens användning av alkohol eller narkotika? Då kan du anmäla dig till vår anhöriggrupp, deltagandet är kostnadsfritt!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Gruppstart i oktober, måndagar kl. 16.00-17.30
Anmälan till Samtalsmottagningen Kraften:
Telefon: 0520-49 72 40
E-post: kraften@trollhattan.se 

Välkommen!

Senast granskad 2023-08-29 av KLALIW