Medverkande

Vad tycker våra äldre trollhättebor om hemtjänsten?

Måndag 23 januari höll hemtjänsten i Trollhättan sitt första brukarråd. Medverkade gjorde cirka 15 äldre och anhöriga från området Lextorp och Velanda. Efter en presentation av resultatet från den senaste brukarundersökningen följde en dialog om vad äldre och anhöriga tycker om hemtjänsten, vad de saknar eller vill förbättra.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

De medverkande bjöds på eftermiddagsfika och hälsades välkomna av enhetschefen Lisa Foldemark. Hon berättade att det snart är dags för en ny brukarundersökning som omsorgen gärna ser att alla svarar på eftersom resultatet är ett underlag för att hitta åtgärder som utvecklar och förbättrar hemtjänstens arbete.

Så vad tyckte då de äldre och deras anhöriga i området Lextorp och Velanda?

Några av de synpunkter som kom upp:

”Jag har upplevt hur det var tidigare när det var väldigt många olika personer vi fick träffa. Nu när ni jobbar i team känns det mycket tryggare, det är kända ansikten som kommer och kontakten är bättre.”

”Min pappa behöver någon som har tid att sätta sig ned och prata en stund.”

”Lite kan göra mycket. Tex om det är dåligt väder vill jag kunna byta ut min promenad till att sitta ned och prata en stund i stället.”

”Vi tycker det är svårt att veta vad som behöver ansökas om eller inte. Det är svårt att förstå.”

”En del som kommer kan behöva bli lite trevligare, säga vad de heter och ha en tydlig namnbricka så att jag kommer ihåg.”

”Om de gamla svarar nej så kanske de behöver att personalen tar sig lite tid, sitter ned, pratar och uppmuntra dem lite grann. Hur man uttrycker sig kan betyda jättemycket.”

Några av de frågor som diskuterades:

- Hur fungerar städningen?
Svar: Städning sker vanligtvis var tredje vecka men är biståndsbedömt så det går att få städning oftare om det bedöms var ett behov.

- Kan ni föra vidare vad vi tycker till politikerna?
Svar: Vi kommer att sammanställa synpunkter och frågor som framkommer på de olika brukarråden och informera politikerna i omsorgsnämnden om resultatet.

Vad skulle vi från omsorgsförvaltningen kunna göra eller förbättra för att ni äldre inte ska känna er ensamma?
Svar: Kanske lite aktiviteter, spelkvällar, underhållning, fler att prata med.

Några reaktioner efter dialogen:

”Det här var jättebra!”

”Berätta om det här så att fler kommer till brukarråden”

”Det här blev bättre än jag trodde”

Jeanette Liveland Colombo, som är utvecklingsledare, berättade att alla hemtjänstens områden har bjudit in till brukarråd och att planen är att fortsätta att genomföra dem två gånger per år.

- Stort tack till alla som medverkade! Era synpunkter och frågor är jätteviktiga för oss. Vi vill ju att ni ska vara nöjda, avslutade Maria Berntsson, som är verksamhetschef för hemtjänsten.

Den årliga undersökningen ”Vad tycker de äldre om äldreomsorg” genomförs av Socialstyrelsen.

Senast granskad 2023-01-25 av KLALIW