porträtt två kvinnor som ler. Gunilla Hansson, förvaltningschef Serviceförvaltningen, och Jane Johansson, förvaltningschef Omsorgsförvaltningen.

Utvecklingsforum Folkhälsa: Med fokus på våldsprevention och hållbarhet

Utvecklingsforum Folkhälsa är ett av många sätt för Trollhättans Stad som organisation att kraftsamla resurser kring social hållbarhet. Chefer, tjänstepersoner och politiker från olika delar av Trollhättans Stad samlades på Folkets Hus under en dag, för att tillsammans fokusera på våldspreventivt arbete och förändring av normer som stödjer våld.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Deltagarna fick ta del av aktuell forskning presenterad av Rise, men också praktiska exempel från andra kommuners lyckade satsningar på våldsprevention, bland annat Borås Stad. På schemat stod också workshops och dialog. 

Jane Johansson, förvaltningschef på omsorgsförvaltningen, reflekterade över dagen som en möjlighet att överbrygga förvaltningsgränser och öka samverkan inom Trollhättans Stad.

-Det är en chans att tillsammans fundera över hur vi använder Trollhättans Stads gemensamma resurser för att skapa hållbarhet, säger Jane, och får medhåll av Gunilla Hannson, förvaltningschef för Serviceförvaltningen. 

-Vi har en viss tradition att jobba i stuprör inom våra förvaltningar, så det är extra kul att träffas kring en gemensam fråga, där vi alla kan bidra utifrån vår profession och våra olika perspektiv, säger hon. 

Den uppfattningen delas av Cecilia Gustafsson, ordförande för Arbetsmarknads- och socialnämnden.

-Vi behöver hitta sätt att arbeta mer systematiskt och bättre använda våra resurser, säger hon.

Monica Hansson, kommunalråd och 1:e vice ordförande i kommunstyrelsen betonade värdet av en gemensam mötesplats mellan politik och tjänstemannaorganisation.

-Det är nyttigt att lyfta blicken och se andra perspektiv, och att förstå andra förvaltningars arbete, konstaterade hon. Att överskrida gränser skapar en ökad förståelse och öppenhet för samarbete.

Marie-Louise Coon, ordförande för utbildningsnämnden, menar att just samverkan över förvaltningsgränserna är en viktig framgångsfaktor.

-Den här dagen ger inspiration och konkreta verktyg för att bredda perspektiven och optimera resursutnyttjandet, så att vi kan nå längre med de resurser vi har, säger hon.

Relaterad information

Rise

Research Institutes of Sweden. RISE är Sveriges forskningsinstitut och innovationspartner. I internationell samverkan med företag, akademi och offentlig sektor arbetar Rise för att bidra till ett konkurrenskraftigt näringsliv och ett hållbart samhälle.

Läs mer på www.ri.se

Senast granskad 2023-11-17 av ANDGLE