Bild med texten: Hur är det att cykla i din kommun? Gör din röst i Cykelfrämjandets cykelvelometer 2024

Tyck till om cykling i Trollhättan

Tyck till om hur det är att cykla i Trollhättan!

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Cyklistvelometern är en återkommande undersökning där Cykelfrämjandet granskar och jämför Sveriges kommuner utifrån vad cyklisterna själva tycker. Enkäten är öppen mellan 1 juni-31 augusti.

Tyck till här:

Enkät Cykelfrämjandets hemsida

Senast granskad 2024-06-03 av PERIVA