Trygg läkemedelsautomat när minnet sviker

Nu startar vi upp användandet av läkemedelsautomater inom hemtjänsten. Inledningsvis så införs de i områdena Halvorstorp och Åsaka.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är i första hand människor med kognitiv svikt, utifrån behovsbedömning av sjuksköterska, som kommer att få hem en läkemedelsautomat, säger Anette Hernwall som är MAS.

Till en början så kommer hemtjänstpersonalen fortsätta att komma vid de klockslag som personen ska ta sin medicin. Det gör vi för att skapa trygghet vid införandet. Automaten har också larmfunktioner som signalerar till hemtjänsten om något är fel.

Fördelen med en automat är att den laddas med apodospåsar och ställs in med individuella inställningar som säkerställer att rätt medicin ges till rätt person på exakt rekommenderat klockslag. 

- Många av de som har läkemedelsautomat i sitt hem är positiva och tycker att det är skönt att automaten berättar och påminner dem om medicinen i stället för att hemtjänstpersonalen ska dyker upp flera gånger om dagen, säger Anette Hernwall.

Automaterna kommer från Evondos genom samverkansavtalet för hjälpmedel som är gemensamt inom Västra Götalandsregionen. Broschyrer och infomaterial kommer att delas ut till hemtjänsttagare och anhöriga.

Foto från Evondos.

Senast granskad 2024-05-02 av JENMAR