Porträtt av fyra personer. Man i polisuniform, och tre kvinnor står uppställda. Områdespolis Christoffer Karlsson, professor Anette Bolin, behandlingssekreterare Louise Andersson och Tina Albertsson från Familjehuset sprider kunskap om TUTI-modellen.

Trollhättan sprider kunskap om tidiga insatser mot brottsmisstänkta unga

 Socialtjänstens framgångsrika arbete med tidiga insatser mot unga förstagångsförbrytare i Trollhättan har god effekt. Genom samverkan med Högskolan väst kan nu fler kommuner lära och inspireras av hur polis och socialtjänst samarbetar kring unga brottsmisstänkta.  

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Jag ser det som kunskapsspridning, ett tillfälle för andra kommuner att lära sig om hur polisen och socialtjänsten här i Trollhättan jobbar med tidiga insatser, säger Anette Bolin, professor i socialt arbete vid Högskolan väst.  
 
På torsdagen hölls en öppen föreläsning i Högskolans lokaler. På plats fanns bland andra representanter från socialtjänsten i Åmål och Växjö kommuner, som fick höra Louise Andersson och Tina Albertsson, behandlingssekreterare på Familjehuset, och områdespolis Christoffer Karlsson, beskriva hur samarbetsmodellen TUTI – Tidig upptäckt, tidiga insatser fungerar.  
 
- När polisen griper en ung person som för första gången misstänks för ett brott, görs en orosanmälan till oss. Då kan vi mycket snabbt, inom loppet av några dagar eller en vecka, erbjuda en serie samtal inom ramen för våra servicespår, säger Louise Andersson.  
 
Anette Bolin, som genomfört en studie där deltagande undomar intervjuats, berättar att hon i sin forskning hittat starkt stöd för att arbetsmodellen TUTI – Tidig upptäckt, tidiga insatser, har god effekt.  
 
- Jag intervjuade 21 ungdomar och deras berättelse var att de upplevde ett bra stöd, de lärde sig mer om sig själva, och fick verktyg att använda för att hålla sig ifrån fortsatt brottslighet. Några av dem beskriver till och med den här insatsen som väldigt viktigt för att de inte skulle återfalla i brott, säger Anette Bolin.

-Ett år efter att jag genomförde studien sökte jag upp ungdomarna igen. Jag fick kontakt med 19 av de 21, och det visade sig att ingen av dem hade dömts eller misstänkts för ytterligare brottslighet, berättar Anette Bolin.

Senast granskad 2024-02-20 av KLALIW