Trollhättas stad partner med Wexsus

Trollhättans stad är ny partner till Wexsus – Västsveriges nya nav för samverkan kring hållbar utveckling. Partnerskapet innebär att Trollhättans stad stärker och formaliserar sitt samarbete för hållbar utveckling med Chalmers, Göteborgs universitet och Högskolan Väst.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ett partnerskap med Wexsus ger dessutom utökade möjligheter för Trollhättan och akademin att tillsammans samverka med fler samhällsaktörer regionalt, nationellt och globalt.

Wexsus är en plattform som drivs gemensamt av Chalmers, Göteborgs universitet, Länsstyrelsen och Högskolan Väst med flera, med syftet att främja kunskapsutbyte och samarbete för en hållbar omställning.

- Vi måste öka vår kunskap och vi måste samverka mer för att lyckas ställa om till hållbarhet. Genom att engagera oss i Wexsus får vi möjligheten att se helheten av den omställning vi genomgår, med fokus på ekologisk, social och ekonomisk hållbarhet, och där blir Wexsus en viktig resurs, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans stad.

- Det är mycket värdefullt att Trollhättans stad nu har gått med som associerad partner till Wexsus! Jag ser kommunerna som nyckelaktörer för att kunna göra en hållbar omställning av samhället utifrån de tre dimensionerna av hållbar utveckling. Att Trollhättans stad dessutom redan har ett etablerat samarbete med Högskolan väst gör att samarbetet med Wexsus och de andra lärosätena i konsortiet kan komma igång snabbt, säger Wexsus föreståndare Tomas Berglund.

 

Senast granskad 2024-06-26 av ANDGLE