Trollhättans Stad under Trollhättan Pride 2022, där bland annat stadsdirektör Said Niklund (närmast i bild) deltog i pridetåget. Trollhättans Stad under Trollhättan Pride 2022, där bland annat stadsdirektör Said Niklund (närmast i bild) deltog i pridetåget.

Trollhättans Stad stolt Pridesponsor

Trollhättan ska vara en plats för alla. Därför är Trollhättans Stad stolt glittersponsor till Trollhättan Pride som äger rum den 1 juli. – Pride är ett ställningstagande för allas lika värde, att alla ska få vara den de är. Att stå bakom det är en självklarhet för oss. HBTQ-frågorna är en del av vårt sociala hållbarhetsarbete där mänskliga rättigheter ingår, säger Jörgen Hansson, hållbarhetschef i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättans Stad vill genom sponsringen av Trollhättan Pride lördag den 1 juli understryka och signalera vikten av alla människors lika värde till både medarbetare och invånare. 

”Superviktig utbildning”

Frågorna ingår i det sociala hållbarhetsarbetet som bedrivs inom organisationen. Under de senaste åren har flera verksamheter inom Trollhättans Stad HBTQI-certifierats. Senast ut är socialpsykiatrin, där närmare 100 medarbetare har genomfört utbildningen.

– Den här utbildningen är superviktig! Ju mer kunskap vi får, desto bättre förståelse får vi om varför människor gör som de gör eller kanske klär sig som de gör. Det gäller både för medarbetare och våra brukare. Människor som inte får uttrycka sig som de vill mår oftast väldigt dåligt, men genom den här utbildningen kan vi bidra till att stärka och öka inkluderingen, vilket känns fantastiskt bra, säger Caroline Lundgren, verksamhetspedagog på Slättbergsvägen 222.

– Det känns också bra att jobba inom socialpsykiatrin med chefer som satsar på mänskliga rättigheter och arbetar inkluderande, det kan inte förklaras tydligare än att vi har blivit HBTQI-certifierade, fortsätter Caroline Lundgren.

Självklart paraddeltagande

Trollhättans Stad har stöttat Trollhättan Pride sedan starten 2018, också genom att uppmuntra sina medarbetare att delta i pridetåget under egen banderoll. För Caroline Lundgren är det en självklarhet att vara med, och det framgångsrika konceptet från tidigare år kommer hon inte att byta ut.

– Det blir som vi brukar göra; jag tar med mig min dotter till Drottningtorget, där vi först börjar dansa – och sedan dansar vi bara vidare i själva paraden, säger Caroline och skrattar.

Trollhättan Pride 2023

Senast granskad 2023-06-09 av KLALIW