Bild över trädtoppar i en skog

Trollhättans Stad och RISE samverkar för att främja användningen av AI i Trollhättan

Trollhättans Stad har inlett ett forskningsprojekt tillsammans med RISE (Research Institutes of Sweden) för att integrera avancerad artificiell intelligens (AI) i trädinventering i kommunen. Projektet innebär ett viktigt steg mot framtidens stadsplanering och syftar till att optimera förvaltningen av grönområden i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Projektledaren Jörgen Einarsson från samhällsbyggnadsförvaltningen lyfter fram vikten av att utveckla användandet av AI i stadsplanering:

– Att använda AI i stadsplaneringen handlar i stort om att förbättra livskvaliteten för stadens invånare och främja en hållbar utveckling. AI är bra för effektivitets- och resursoptimering och resulterar i en hållbar och förbättrad stadsplanering när det används på rätt sätt. Genom att samverka tillsammans med RISE kommer vi att ta en aktiv roll i att utforska och implementera AI-lösningar för att förbättra olika delar av vår kommunala verksamhet.

Terese Besker som är forskningsledare för projektet på RISE kommenterar:

– Vi är stolta över att samarbeta med Trollhättans Stad och kommer att bidra med vår djupa tekniska expertis för att utveckla och implementera AI-baserade lösningar men även bidra till det organisatoriska lärandet i kommunen. Genom att använda AI för trädinventering kommer vi inte bara att maximera effektiviteten utan också stödja kommunens övergripande hållbarhetsmål.

Det innovativa systemet för trädinventering förväntas inte bara minska tidsåtgång och resursförbrukning för Trollhättans Stad utan även erbjuda en uppdaterad och detaljerad översikt över stadens grönområden i realtid.

– Genom att omfamna potentialen hos AI-teknologi strävar vi efter att minska våra, och även andras, klimatavtryck inom samhällsbyggnadssektorn och effektivisera och förbättra vårt arbete, avslutar Jörgen.

Mer om projektet

Senast granskad 2024-02-12 av JOSÅKEBEN