högskolan väst fasad och skylt

Trollhättans stad och Högskolan väst blir partners

Trollhättans Stad och Högskolan Väst blir strategiska partners. Avtalet mellan parterna kommer att undertecknas under en ceremoni vid inledningen av kommunfullmäktiges sammanträde i Trollhättan den 20 maj.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är oerhört roligt att det här avtalet är i hamn och att vi ingår det här partnerskapet. Staden och högskolan känner varandra mycket väl. Men genom det formella avtalet om partnerskapet får vi en långsiktighet i vårt arbete för en hållbar stad samt skapar en stabil grund för vårt gemensamma driv att ta oss an svåra samhällsutmaningar, säger Mats Jägstam, rektor för Högskolan Väst.

Forskning och utveckling för att möjliggöra en hållbar utveckling kommer att vara ett av fokusområdena i partnerskapet. Men parterna vill även arbeta med kompetensutveckling av kommunens anställda, livslångt lärande och en breddad rekrytering till högskolan.

- Högskolan Väst är en viktig strategisk partner för oss, och jag är väldigt glad över att vi nu ingått det här avtalet. Det kommer att fördjupa och utveckla vårt samarbete och hjälpa oss att hantera de utmaningar vi står inför. Det kan handla om att utveckla och förbättra all den viktiga verksamhet vi erbjuder trollhätteborna, som förskola, omsorg och andra nyckelfunktioner i välfärdssamhället, säger Said Niklund, kommunchef i Trollhättans Stad.

En annan viktig del av partnerskapet är att tillsammans utveckla Trollhättan och göra den mer attraktiv som studentstad.

- Det betyder väldigt mycket för oss som stad att ha Högskolan Väst och campusområdet i Trollhättan, och jag ser många spännande utvecklingsområden. Jag tror att vi tillsammans ytterligare kommer att kunna stärka och utveckla både högskolans och Trollhättans attraktionskraft. Det tjänar vi alla på, fortsätter Said Niklund.

Trollhättans Stad blir den sjunde strategiska partnern till Högskolan Väst och blir nu en del av ett brett nätverk som också består av GKN Aerospace Sweden, Kunskapsförbundet Väst, Support Group Network, Campus Västervik, Vattenfall och NU-sjukvården.

- En del kanske tror att samverkan skulle försvåras genom att våra partners representerar olika sektorer och arbetar med olika saker. Men det är precis tvärtom. Vi har många gemensamma beröringspunkter och hittar ständigt nya. Vi förenas också i vårt samhällsengagemang och vilja att bidra till en positiv samhällsutveckling, avslutar Mats Jägstam.

Senast granskad 2024-05-15 av ANDGLE