Trollhättans Stad, Kraftstaden Fastigheter och Högskolan Väst samverkar för en mer hållbar stadsutveckling

Trollhättans Stad har behov av mer lokala data kring utsläpp och buller, att datan går att tillgå mer ofta och att den är mer färsk än vad som finns att tillgå idag. Detta för att kunna planera och anpassa trafikmiljö och stadsplanering bättre. Nu startar därför ett samverkansprojekt med Högskolan Väst och Kraftstaden Fastigheter.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Klimatmålen i Trollhättan är ganska ambitiösa. För att långsiktigt kunna nå dessa behöver vi ha löpande tillgång till färska mätningar av till exempel utsläpp för att kunna skruva i hur vi ska planera utvecklingen av staden, berättar Jörgen Einarsson från Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad som är aktiv i projektet.

- Genom att samverka med högskolan kring datainsamlingen får vi tillgång till kompetens inom bland annat AI som kommer göra att vi kan ta större kliv i vårt hållbarhetsarbete, fortsätter Jörgen Einarsson.

Ann Svensson, professor i informatik med inriktning Arbetsintegrerat lärande på Högskolan Väst, är projektledare. Hon beskriver hur man kommer utgå från något som kallas design thinking eller vad som kan kallas agil metodik.

- Design thinking är en kreativ och systematisk metod för att lösa problem. Den bygger på att man förstår användarens behov, skapar lösningar som möter dessa behov, och att man testar lösningarna längs med vägen för att förbättra dem. Med den här metoden kan vi återkoppla till alla berörda intressenter i projektet löpande och ofta på ett smidigt sätt, berättar Ann Svensson.

Projektet startade i mitten av maj men redan nu tittar man på lämpliga sensorer för att mäta utsläpp och på vilka platser dessa ska sättas upp. Det kan till exempel vara utanför en skola som upplever att trafiksituationen har förändrats eller i en miljö i centrum med mycket trafik. Med i projektet är också Kraftstaden Fastigheter som bland annat äger och har hand om kommunens skolbyggnader.

- Att delta i detta projekt, som hjälper oss att snabbt få fram realtidsdata och beslutsunderlag, ger oss bra förutsättningar att bland annat klimateffektivisera våra befintliga fastigheter i ännu snabbare takt. Vi ser också fram emot ytterligare kunskap och insikter att ta med i våra nybyggnadsprojekt, säger Nadia Smit från Kraftstaden.

Med hjälp av projektet hoppas man utveckla ett nytt agilt sätt att genomföra kommunutvecklingsprojekt och infrastrukturunderhåll, där kommunen kan planera sina projekt baserat på evidens från sensorer och realtidsdata. Det skulle innebära att kommunen snabbare kan vidta mer välgrundade åtgärder för att nå sina klimatmål och för att underlätta ett cirkulärt ekosystem. Ett annat viktigt resultat är att kommunen kan använda sina begränsade resurser i form av pengar och tid mer effektivt och ändamålsenligt.

- Tillsammans hoppas vi kunna bidra till att staden kan ta mer underbyggda beslut men också att kommunens resurser används smartare, säger de tre samverkansparterna.

Projektet löper under 1 år och delfinansieras med 1 miljon kronor av statens innovationsmyndighet Vinnova.

Länk till projektsidan: Högskolan Väst - DAG-CIG - A Data-centric Ecosystem to Facilitate Agile Development of Municipalities to Meet Climate (hv.se)

Kontakt:
Ann Svensson, professor i informatik inriktning Arbetsintegrerat lärande och projektledare, Högskolan Väst, ann.svensson@hv.se
Jörgen Einarsson, projektledare på Samhällsbyggnadsförvaltningen, Trollhättans Stad, jorgen.einarsson@trollhattan.se
Nadia Smit, mobilitetsutvecklare, Kraftstaden Fastigheter, nadia.smit@kraftstaden.se

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN