Trollhättans stad har förbättrat kvaliteten för de med hemtjänst

De flesta som har hemtjänst vill ha stöd och hjälp från personer som de känner igen och som de har byggt upp en trygg relation till. Trollhättan har framgångsrikt sänkt antalet personer som de med hemtjänst möter per månad till 14. Vilket innebär grönt ljus i de nationella jämförelserna med andra kommuner och regioner.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Hemtjänstens personal har genomfört en fantastisk utvecklingsresa och är värd all eloge! Tillsammans har vi skapat en bemanning i balans i syfte att förbättra personalkontinuiteten. Det är jätteroligt att vi nu ser resultat för den nedlagda tiden och arbetssättet där syftet är att öka livskvalitén för de personer som har hemtjänstinsatser. Tryggheten för våra omsorgstagare ökar när det är färre antal personer besöker dem, säger hemtjänstens verksamhetschef Maria Berntsson.

Personalkontinuitet är ett mått på kvalitet som innebär att omsorgstagaren, i största möjliga mån, får vård- och omsorg av så få personer som möjligt. Syftet är att öka trygghet, kontinuitet, samordning och individanpassning för personer som har hemtjänst. Snittet för Trollhättans stad är 14 vilket är ett mycket bra värde.

I Trollhättan har vi regelbunden dialog med våra hemtjänsttagare. I samband med brukarundersökningarna bjuder vi in till brukarråd där vi träffar äldre och deras anhöriga för att lyssna av deras tankar och synpunkter. 

- I brukarråden får vi till oss att de äldre tycker att det känns tryggare nu när vi jobbar i mindre områdesteam. De uppskattar att det är kända personer som kommer hem till dem och upplever också att den personliga kontakten blir bättre, säger Maria Berntsson.

Senast granskad 2023-11-21 av KLALIW