Trollhättans stad begär vite av Q Security

Efter att ha upptäckt och påtalat ett stort antal brister i hur bevakningsföretaget Q Security lever upp till avtalet med Trollhättans stad, begär nu kommunen ett vite om 200 000 kronor av företaget.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- I våra interna kontroller har vi sett ett stort antal avvikelser, fel och brister kopplat till de tjänster som vi köper från bolaget, där vi anser att vi inte får den leverans vi betalar för, och det är något vi ser mycket allvarligt på, säger Kristina Hedman, säkerhetschef i Trollhättans stad.

Trollhättans stad har sedan en tid fört dialog med Q Security för att komma till rätta med bristerna, och en åtgärdsplan har upprättats och ska genomföras. I avtalet mellan Trollhättans stad och Q Security finns vitesbelopp reglerat och det är mot bakgrund av bristernas omfattning och allvarlighetsgrad som Trollhättans stad nu begär ett vite.

- Det handlar till exempel om ronderingar på fastigheter och larmutryckningar på inbrottslarm, och vi menar att bristerna har fått till följd att vi inte fått den bevakning eller de säkerhetsinsatser vi betalar för, och det är allvarligt. I övrigt har jag inte möjlighet att kommentera några detaljer i vårt säkerhetsarbete, säger Kristina Hedman.

Dialogen med Q Security fortsätter med målet att nå en samsyn kring nivå, kvalitet och leverans på säkerhetstjänsterna Trollhättans stad köper av bolaget.

-  Vi har ett avtal, och vi har en dialog där jag hoppas att vi och Q Security kommer överens om hur tjänsterna ska se ut och levereras framöver, säger Kristina Hedman.

Senast granskad 2024-01-23 av KLALIW