Personer tar emot pris och diplom Från vänster: Anna Kindberg, områdeschef, Malin Hedelin, tf. Förvaltningschef, Cecilia Gustafsson, ordförande i Arbetsmarknads- och socialnämnden, samt drogförebyggande samordnare Monika Leijon i bakgrunden, tar emot priset. Foto: CAN

Trollhättans Stad är årets drogförebyggande kommun

Trollhättans Stad har fått utmärkelsen Årets förebyggande kommun 2023 för arbetet med att förebygga missbruk av alkohol, narkotika, doping, tobak och spel.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Den här utmärkelsen gör oss väldigt stolta! Det är både ett erkännande för det arbete vi gör, men det motiverar oss också i fortsättningen, säger Anna Kindberg, områdeschef på Arbetsmarkands- och socialförvaltningen. 

Det är CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – som delar ut priset och Trollhättan fick priset för det långsiktiga förebyggande arbetet som bedrivs, där samverkan inom staden, och med krogar, träningsanläggningar, kommunpolis och andra myndigheter är viktigt. 

Anna Kindberg och Monika Leijon

Anna Kindberg, till väster, och Monika Leijon. 

Monika Leijon är drogförebyggande samordnare i Trollhättans Stad och har bland mycket annat jobbat med projektet Krogar mot knark, och 100% ren hårdträning. Två exempel på hur det drogförebyggande arbetet krokar arm med civilsammhället för att skapa förutsättningar för minskad använding och missbrukt av dopingpreparat och narkotika. 

-Jag är stolt, glad och rörd över att det ANDTS-förebyggande arbetet vi bedriver lokalt i Trollhättan nu uppmärksammas nationellt. Vi får en chans att visa upp vårt långsiktiga förebyggande arbete som vi bedrivit i samverkan med flera förvaltningar, högskola, näringsidkare  med flera, och vi kan visa vad vi gör för att Trollhättans stad ska vara en stad där man kan leva, bo och bedriva företag, under trygga förhållanden, säger Monika Leijon. 

- Det är ofta svårt med förebyggande arbetet, dels är det ofta svårt att mäta effekterna, och vi måste finnas på många platser med många olika insatser, så att få det här kvittot på att vi arbetar framgångsrikt och systematiskt känns otroligt hedrande och roligt, säger Anna Kindberg. 

Hon trycker på att ett framgångsrikt förebyggande arbete måste bedrivas i samverkan för att ge bäst effekt, och menar att det krävs samarbete för att skapa förutsättningar för att nå ut till fler, och därigenom kunna verka med parallella insatser och nå ut till flera olika arenor. Utöver det pekar hon på vikten av politiska beslut som skapar förutsättningar. 

- Sist men inte minst är en av de absolut viktigaste framgångsfaktorerna kompetent, drivande och engagerad personal, och det har vi i Trollhättan, säger Anna Kindberg.


Juryns motivering

Årets förebyggande kommun är Trollhättans Stad. Det är en driven kommun med stor närvaro och långsiktighet inom det ANDTS-förebyggande arbetet. Trollhättan har en hög kompetens och systematik i sitt arbete genom policys och årliga handlingsplaner. De har en aktiv samverkan med kommunpolis, krögare och träningsanläggningar då de bland annat arbetar med metoderna Krogar mot knark och 100% ren hårdträning. Genom att delta aktivt i gemensamma nätverksträffar i ANDTS-nätverket i Västra Götalands län verkar Trollhättan inte bara för ett gott ANDTS-förebyggande arbete i kommunen utan är ett inspirerande exempel för hela länet.

Årets förebyggande kommun tilldelas en kommun som uppnår höga poäng i det så kallade Preventionsindex. Preventionsindex omfattar faktorer som policy och struktur, samverkan och genomförande av insatser för att minska tillgång och efterfrågan. Särskilt vikt för detta pris läggs vid kvaliteten på kommunens policy för alkohol- och drogförebyggande arbete.

Priserna Årets förebyggare och Årets förebyggande kommun delas ut av CAN.

Juryn för 2023 års priser har bestått av representanter från CAN, IQ och Länsstyrelserna


 

Logotyp Krogar mot knark

Krogar mot knark

Krogar Mot Knark (KMK) är en metod som bygger på samverkan, utbildning och effektiv tillsyn. Visionen är att bransch och myndigheter tillsammans skapar en trygg och säker krogmiljö fri från narkotika för såväl gäster som personal.

Logotyp 100 % Ren hårdträning

100 % Ren Hårdträning

100 % Ren hårdträning är en samverkansmodell för att förebygga och minska användningen av anabola androgena steroider och andra dopningspreparat på träningsanläggningar.

Drogfrihetsstöd

Önskar du samtal och vill ha stöd att sluta ta narkotika?

Nykterhetsstöd

Vill du sluta eller minska din alkoholkonsumtion?

Spelproblem

Spelar du om pengar och önskar råd och stöd hur du ska ta dig ut ditt problemspelande?

Anhörigstöd Kraften

Lever du i en bekymmersam situation där någon i din närhet dricker för mycket alkohol, tar narkotika eller spelar om pengar?

Relaterad information

CAN – Centralförbundet för alkohol- och narkotikaupplysning – är ett nationellt kompetenscentrum inom ANDT-området. Vårt uppdrag är att sprida kunskap om konsumtions- och skadeutvecklingen av alkohol och andra droger i samhället. Det gör vi genom undersökningar, sammanställningar och forskning, men även via kunskapshöjande insatser.

CAN är en del av civilsamhället med omkring 50 medlemsorganisationer. CAN:s styrelse utses av Forskningsrådet för hälsa, arbetsliv och välfärd (Forte), Vetenskapsrådet, Folkhälsomyndigheten, Socialstyrelsen samt av medlemsorganisationerna via årsmötet. Regeringen utser ordförande och ersättare.

Läs mer om CAN på www.can.se

Senast granskad 2023-11-20 av KLALIW