Fyra personer sitter i soffor mitt emot varandra och samtalar. Statsminister Ulf Kristersson sitter till höger. Statsminister Ulf Kristersson träffade jobbcoacher och deltagande ungdomar på Framtidscentrum.

Trollhättans förebyggande arbete lockade statsministern på besök

När statsminister Ulf Kristersson besökte Trollhättan var det bland annat för att få veta mer om Trollhättans brottsförebyggande arbete och tidiga insatser som hjälper och stöttar barn, ungdomar och familjer.  

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vällingklockans förskola och Framtidscentrum är två av Trollhättans stads verksamheter som med framgång arbetar med förebyggande insatser. Vällingklockan erbjuder föräldrautbildningar där polis, socialtjänst och förskola samverkar och formar en utbildning där fokus sätts på polisens och socialtjänstens förebyggande arbete, och på utbildningen i förskolans viktiga roll för barnens utveckling och framtid.

Henric Bergqvist, enhetschef på centrala elevhälsan och Vällingklockans rektor Pernilla Olausson beskrev förskolans förebyggande arbete, och berättade hur förskolan arbetar systematiskt med tidiga insatser där föräldrarnas medverkan är en viktig faktor.

- Det jag har lärt mig och det jag sett är att när problemen upptäcks i skolan, då är det ofta redan för sent. Här ser jag hur förskolan samverkar med polisen och socialtjänsten på ett bra sätt och upptäcker problem och sätter in åtgärder tidigt, och det tror jag är helt rätt väg att gå, säger Ulf Kristersson.

Just de tidiga insatsernas betydelse, och kraften i samverkan mellan olika aktörer i samhället är något som Henric Bergqvist och Pernilla Olausson betonar.  

- Det är verkligen unikt det vi gör här på Vällingklockan, och det är viktigt att vi kan belysa hur tidigt vi kommer in, att vi främjar och skapar utveckling både för barnen och för föräldrarna, och att det börjar redan i förskolan, säger Henric.

- Ja, det är verkligen viktigt, det är i unga år som våra värderingar skapas, och att komma in tidigt, redan i åldrarna 1-5 år och dessutom få med sig föräldrarna, det är oerhört viktigt. Vi kan samlas runt barnet utifrån vår gemensamma målsättning att vi vill barnet väl, och då kan vi nå långt, säger Pernilla Olausson.

Framtidscentrum erbjuder stöd till arbetslösa ungdomar mellan 16-24 år att komma vidare till fortsatta studier, eller till arbete. Framtidscentrums jobbcoacher tog emot Ulf Kristersson som också fick träffa flera av de ungdomar som fått stöd och hjälp att hitta praktik, arbete eller annan sysselsättning

- Det har varit kul! Jag gillar systematiska insatser, och det är viktigt att det preventiva arbetet sätts in så tidigt som möjligt, summerar Ulf Kristersson.

Tre vuxna sitter framför en barngrupp. Man ser barnens ryggar och inte deras ansikten. Till vänster sitter en kvinnlig förskollärare och håller en bok med titeln "Petter och hans fyra getter". I mitten sitter statsminister Ulf Kristersson och håller ett litet gosedjur. Till höger sitter en kvinlig förskollärare.

Ulf Kristersson fick möjlighet att se hur förskolan Vällingklockan arbetar med språkutvecklande undervisning. 

Statsminister Ulf Kristersson samtalar med förskolerektor Pernilla Olausson och enhetschef Henric Bergqvist

Henric Bergqvist från centrala elevhälsan och Vällingklockans rektor Pernilla Olausson berättar om den föräldrautbildning som förskolan bedriver i samverkan med polis och socialtjänst. 

Henric Bergqvist, enhetschef central elevhälsa, statsminister Ulf Kristersson och Pernilla Olausson, rektor på Vällingklockans förskola står och tittar in i kameran.

Henric Bergqvist, Ulf Kristersson och Pernilla Olausson

Senast granskad 2024-03-04 av KLALIW