Bild på stor röd träskylt med vit text, Vårviks Gård. Bakom skylten syns en grusväg med gräs och planteringar vid sidan.

Trollhättans centrala lantgård Vårviks Gård stärks som besöksmål

Nu ska Vårviks Gård bli ett givet besöksmål för barnfamiljen, skolklassen eller andra som är intresserad av djur och natur.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Vårviks Gård är en lantgård som ligger centralt i Trollhättan, precis i närheten av skate- och aktivitetsparken i Källstorp och den nya stadsdelen Vårvik. Gården, som har sitt ursprung från 1300-talet, ägs av Trollhättans Stad och fokus på gården är att bevara svenska utrotningshotade lantraser, stärka den biologiska mångfalden och bevara kulturminnen.

Ett hett tema som ska gynna besöksnäringen

Vårviks Gård är redan idag öppen för besökare men inte utpekat eller utvecklat som ett tydligt besöksmål.

– Vi ser att det här är en plats som kan bli ett självklart besöksmål och som kan gynna besöksnäringen i hela Trollhättan och som dessutom kan nyttjas i utbildningssyfte. Den här typen av verksamhet med djur, växter, biologisk mångfald och det lantliga är populärt. Det är en viktig möjlighet för Trollhättan som vi måste ta vara på, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Målsättningen med den satsning som nu görs på Vårviks Gård är att öka antal besökare till gården och kasta ljus på det viktiga arbete som görs på gården med djur och växter.

Så utvecklas gården

Den lantliga miljön med djur och kulturminnesbevarade byggnader i ett stadsnära läge är redan idag en trevlig plats att besöka men vissa åtgärder ska göras för att öka besöksvärdet ytterligare. Med barnfamiljer i huvudfokus är planen att gården ska bli en plats för att leka, lära och uppleva – tillsammans.

Det här ska göras:

  • Upprustningsarbeten och renovering av staket, byggnader, planteringar med mera
  • En örtagård med gångstråk tillkommer
  • Olika lekattraktioner för barn utvecklas
  • Tydligare entréer och skyltning till gården
  • Uppdaterad skyltning om djur, växter, byggnader med mera

Ytterligare en dimension i utvecklingen är att Innovatum Science Center ska driva pedagogisk verksamhet för skolklasser på gården, som en del i att öka barn och ungdomars intresse för naturvetenskap och hållbar utveckling.

– Satsningen ligger i linje med vad forskningen säger kring upplevelsebaserat lärande inom exempelvis biologisk mångfald. Barn och unga som vistas i olika naturmiljöer och får emotionella upplevelser har större benägenhet att värna om naturen och en hållbar utveckling. Kan vi medverka till detta kopplat till vårt uppdrag att inspirera barn och unga kring teknik och naturvetenskap så tror vi att det kan skapa stora mervärden, säger Daniel Svedmyr, Verksamhetschef, Innovatum Science Center.

Sommarprogram och aktiviteter – efter nyöppning 17 juni

Den 17 juni, i samband med Den stora invigningsdagen (när bland annat Stridsbergsbron och stadsdelen Vårvik invigs), blir det premiäröppning för det utvecklade besöksmålet i Trollhättan.

Därefter rullar ett program med olika aktiviteter under sommaren i gång, med sommarjobbare som håller i taktpinnen för exempelvis pyssel, lekar och en och annan överraskning.   

I kombination med arbetsmarknadsverksamhet

Gården drivs och sköts idag av arbetsmarknads- och socialförvaltningen genom arbetsmarknadsenheten. Här har våra medborgare som står utanför ordinarie arbetsmarknad möjlighet till grön rehabilitering med hjälp av professionella arbetsledare. Allt arbetet som bedrivs på gården är på så sätt en del i den gröna rehabiliteringen och en viktig del i förvaltningens uppdrag.

– Vi tror absolut att de här två olika syftena med gården kan samspela på ett bra sätt och att det kan bli något positivt för både besökare, personal och de som deltar i arbetsträningen, säger Robert Rydqvist, förvaltningschef på arbetsmarknads- och socialförvaltningen.

Senast granskad 2023-06-27 av LINHER