Bild på inhyrt turisttåg under invigningen av Stridsbergsbron och Vårvk Inhyrt turisttåg i samband med Den Stora Invigningsdagen 17 juni 2023. Foto: Joachim Nywall

Trollhättan satsar på elektriskt turisttåg

Tuff tuff säger inte Trollhättans nya turisttåg – för det går på el. Idén med tåget är att förbinda stadens centrala turistattraktioner och erbjuda besökare och lokalbefolkningen ett sätt att upptäcka Trollhättan som både är minnesvärt och miljövänligt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Jennie Bergius Eriksson, ordförande i samhällsbyggnadsnämnden, uttrycker stor entusiasm för projektet, som hon ser som ett steg mot en grön omställning för Trollhättan och ett sätt att stärka stadens attraktionskraft.

– Här utvecklar vi Trollhättan på ett klimatsmart sätt och underlättar hållbara transporter, som ett komplement till kollektivtrafiken och annan mikromobilitet. Samtidigt förenklar och förgyller vi också förflyttning mellan lekplatser och andra besöksmål för både turisten och barnfamiljen. Vi uppmuntrar både lokalbefolkningen och besökare att utforska vår vackra stad på det här sättet, helt i linje med den gröna profil vi strävar efter att upprätthålla, säger Jennie.

Turisttåget är planerat att trafikera två olika slingor i Trollhättans centrala delar, vilket gör det möjligt för passagerare att enkelt resa mellan populära destinationer såsom Stadsparken, Vårviks Gård, slussarna, Innovatum District och Spikön. Med flera hållplatser längs sträckorna är målet att göra stadens sevärdheter och besöksmål mer tillgängliga för alla på ett minnesvärt sätt.

Med ambitionen att ha tåget i drift till sommaren pågår förberedelserna för fullt. Upphandlingen för inköpet av tåget har precis avslutats och nästa steg är att gå igenom de anbud som kommit in. Även vad det ska kosta att åka med det elektriska turisttåget är under utredning.

– Vi arbetar med att fastställa en kostnadsstruktur som är både ekonomiskt hållbar och tillgänglig för ett brett spektrum av användare, säger Johan Bengtsson, chef på samhällsbyggnadsförvaltningen.

Senast granskad 2024-02-22 av TORNIL