Två personer håller ett föredrag

Trollhättan på Skolriksdagen

Per Andersson Sellén och Camilla Voldberg, verksamhetschefer för förskolan i Trollhättans Stad fick förtroendet att tillsammans med Uppsala kommun leda ett seminarium på Sveriges kommuner och regioners Skolriksdag som hölls 8-9 maj. Skolriksdagen är den största nationella mötesplatsen för tjänstepersoner och politiker som leder och styr skolan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Trollhättan bjöds in för att beskriva arbetet med lagförändringen Förskola för fler barn. Det innebär att kommunerna har fått ett nytt uppdrag som har i syfte att öka deltagandet i förskolan och därigenom stärka barns språkutveckling i svenska.

Per och Camilla menar att det är ett erkännande för verksamheten förskola i Trollhättans stad och lyfter särskilt rektorernas, barnhälsoprofessionernas, förskollärarnas och barnskötarnas fina arbete som en förutsättning.

- Att vi kan stå på Skolriksdagen och berätta om förskolans förändringsresa som startade redan 2017 och nu har burit frukt i form av en förskola för fler barn, det är tack vare alla våra rektorer, förskollärare och barnskötare som tillsammans har sett till att vi är där vi är idag, säger Per Andersson Sellén.

- Att det är just förskoleverksamheten i Trollhättans stad som blev inbjudna betyder mycket för vårt fortsatta arbete med att tillsammans med andra förvaltningar och verksamheter öka inskrivningsgraden i förskolan. Det ger såklart positiva ringar på vattnet när vi får presentera vårt arbete på Skolriksdagen. Vi behöver bli fler som delar vår övertygelse om att förskolan är viktigt för alla barn i allmänhet och för barn med ett annat vardagsspråk än svenska i synnerhet, säger Camilla Voldberg.

Totalt deltog över 2000 tjänstepersoner, politiker och forskare från Sveriges kommuner, regioner och lärosäten, bland dem Sveriges skolminister Lotta Edholm och Daniel Sundberg, professor i pedagogik.

Senast granskad 2023-05-12 av KLALIW