Trollhättan ligger bra till i företagsklimatranking - 78 i NKI

Trollhättan har ett fortsatt bra nöjd-kund-index när lokala företag sätter betyg på stadens myndighetsutövning och ligger över riskgenomsnittet inom flera bedömningsområden.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

– Nationellt sett är ett NKI på 78 en bra siffra, men med våra förutsättningar och den potential som finns här borde vi ligga i topp i företagsrankningarna. Vi kommer jobba hårt för att nå dit och Trollhättan börjar nu sin resa mot Sveriges bästa företagsklimat. Resultatet vi ser nu är från 2022 och för 2023 och framåt är det här en prioriterad fråga, säger Peter Eriksson, kommunstyrelsens ordförande.

Över rikssnittet inom flera bedömningsområden

Trollhättan placerar sig på plats 14 i företagsklimatrankingen för kommuner med över 40 000 invånare och plats 55 i hela Sverige. Ett NKI på 78 är ett högt resultat, trots en tillbakagång från föregående år (2021:s NKI-värde var 80). Trollhättan ligger över rikssnittet i fyra bedömningsområden, men blir utan resultat inom brandskydd på grund av för få svar och sjunker inom miljö- och hälsoskydd. 

– Det är ett bra resultat även om vi såklart tycker det är tråkigt att vi tappar. Mätningen är viktig för oss internt så vi ser vad vi behöver jobba vidare med i vår myndighetsutövning, säger Helena Kortered, näringslivschef Trollhättans Stad.

Bra kommunikation och ökat digitalt fokus

Resultatet i undersökningen visar att många företag är nöjda med kommunikationen och bemötandet från Trollhättans Stad, men att det finns mer att önska när det kommer till digitala tjänster och tillgänglighet. 

– Det är kul att se att vi får bra betyg för kommunikation och bemötande, det har vi jobbat mycket med! Arbetet med att stärka företagsklimatet är en ständigt pågående process och analys- och aktivitetsarbete utifrån årets resultat i Insiktsmätningen är redan påbörjat. Fokus för 2023 ligger på att jobba vidare med digitalisering, automatisering och tillgänglighet för att bli ännu starkare där, säger Emma Hansson, miljöchef på Samhällsbyggnadsförvaltningen på Trollhättans Stad.

Om Insiktsmätningen

Insikt är en servicemätning av kommunernas myndighetsutövning och service gentemot företag och som görs av SKR, Sveriges kommuner och regioner. Undersökningen genomförs bland företagare som haft ett ärende inom myndighetsområdena brandskydd, bygglov, markupplåtelse, miljö- och hälsoskydd, livsmedelskontroll och serveringstillstånd. Företagarna får i en enkät besvara frågor om kommunernas service när det gäller information, tillgänglighet, bemötande, kompetens, rättssäkerhet och effektivitet. De får också göra en helhetsbedömning om kommunernas service. Det är helhetsbedömningen som ligger till grund för måttet ”nöjd-kund-index” (NKI).  

Mer om Trollhättans företagsklimat
Mer om resultatet i Insiktsmätningen 2022

Senast granskad 2023-04-25 av KLALIW