Bild på Kommunstyrelsens ordförande, Peter Eriksson och näringslivschefen Helena Kortered

Trollhättan klättrar i undersökningen om företagsklimat - igen

Trollhättan fortsätter klättra uppåt när Svenskt Näringsliv rankar företagsklimatet bland Sveriges 290 kommuner. Med årets 88:e plats klättrar Trollhättan ytterligare 11 placeringar mot förra årets mätning. I jämförelse med kommuner med minst 50.000 invånare så hamnar Trollhättan på plats 1 när företagen sagt sitt.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

 - Det är glädjande att följa Trollhättans resa mot ett allt starkare företagsklimat. Nyckeln till förbättringen ligger i en tät dialog med företagen i deras viktigaste frågor, så som trygghet, kompetensförsörjning och myndighetsärenden. Det märks att det finns en politisk enighet kring värdet av ett växande och välmående näringsliv och att samverkan med företagen står högt på agendan, förklarar områdesansvarig för Svenskt Näringsliv Fyrbodal, Susanne Haggren

I resultatet som presenterades i maj gick det bland annat att utläsa att det sammanfattande omdömet förbättrats ytterligare. Även attityderna till företagande har förbättrats hos både kommunala tjänstemän och politiker, enligt företagarna. Och man ser gärna att staden lägger fortsatt kraft på minskad brottslighet och ökad trygghet.  

 - Den här undersökningen är en väldigt viktig barometer för oss i vårt arbete med att skapa så goda förutsättningar som möjligt för vårt näringsliv, förklarar Näringslivschef Helena Kortered, som gläds åt att det målmedvetna arbetet som görs i samverkan med många parter gett sitt tydliga utslag i årets resultat.

Trollhättan utvald som en av åtta

Trollhättan är också en av åtta kommuner utvalda att delta i Svenskt Näringslivs utvecklingsprogram som bygger på att med gemensamma krafter med övriga sju utvalda kommuner aktivt arbeta för ett bättre företagsklimat, en utmaning i taget.

 - Trollhättan har bedömts vara en kommun som visar god vilja på att förbättra företagsklimatet, det är en av anledningarna till att vi kvalificerat oss in som en av åtta deltagande kommuner i programmet som kommer pågå under -23 och 24, förklarar Helena Kortered.

Det är obligatoriskt att som deltagande kommun medverka med näringslivschef, kommunchef och kommunstyrelsens ordförande. På så vis garanteras att de medverkande kan bidra med både insyn och mandat in i ett gemensamt förändringsarbete.

 - Vi kommer fortsätta satsa på företagsklimatet, vi är inte nöjda förrän vi når toppskiktet bland Sveriges kommuner, lovar Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson. Även om vi redan idag lägger mycket kraft och energi på att möta näringslivet i deras viktigaste frågor och utmaningar.  Det går också att utläsa i de goda resultaten menar Peter Eriksson.

 

 

Relaterad information

Läs mer om Svenskt näringslivs undersökningen på deras hemsida

 

Teman som prioriteras i utvecklingsprogrammet

1: Styrning och ledning för starkare företagsklimat samt systematiskt förbättringsarbete
2: Serviceinriktad myndighetsutövning
3: Effektivare upphandling samt regional kompetensförsörjning
4: Utvecklingsprojekt för ett starkare företagsklimat

Senast granskad 2023-09-20 av KLALIW