Trollhättan klättrar i rapport om trygghet och säkerhet

Trollhättan klättrar i rapporten "Öppna jämförelser – trygghet och säkerhet". I år har Trollhättan klättrat 36 platser och placerar sig nu på 95:e plats av 290 kommuner. I gruppen större städer där 23 kommuner ingår, rankas Trollhättan på fjärde plats.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

-Det är kul att se att utvecklingen går åt rätt håll, och extra kul att Trollhättan rankas så bra bland större städer, säger Johanna Winqvist, brottsförebyggande strateg på Trollhättans stad.

Det är Sveriges kommuner och regioner tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap som publicerar rapporten. Uppgifterna i undersökningen bygger på statistik över anmälda brott, till exempel våldsbrott som misshandel eller stölder och rån, men också upplevd trygghet och anmälda personskador.

Våldsbrotten minskar

Antalet anmälda våldsbrott i Trollhättan har minskat jämfört med föregående mätperiod. Även stöld- och tillgreppsbrott har minskat. När det gäller trollhättebornas upplevda trygghet och oro för att utsättas för brott, visar rapporten att de allra flesta känner sig trygga, och inte är särskilt oroliga för att utsättas för brott. Trots det ligger Trollhättans resultat något under rikssnittet.

- Vi vet att inte alla känner sig trygga när de rör sig ute i samhället, särskilt efter mörkrets inbrott. Därför kommer vi att göra en egen trygghetsundersökning under 2024, för att lära oss mer om varför en del upplever otrygghet. Att veta hur invånarna upplever tryggheten i Trollhättan är nödvändigt för att vi ska hitta rätt åtgärder att sätta in, säger Johanna Winqvist.

Trollhättans stad har de senaste åren satsat på ökad trygghet, bland annat genom att anställa personer som arbetar enbart med brottsförebyggande och trygghetsskapande frågor. Kommunstyrelsens ordförande, Peter Eriksson tror på en fortsatt positiv utveckling i Trollhättan.

- Vi satsar vidare för att öka tryggheten och under 2024 har vi 12 miljoner avsatta för detta ändamål plus investeringar i trygghetsskapande åtgärder i samma storleksordning. Trollhätteborna ska kunna känna sig trygga i sin stad, säger Peter Eriksson.

 

Senast granskad 2024-03-18 av KLALIW