Två kvinnor samtalar Maria Blomgren Rydell till vänster, i samtal med sin italienska kollega Simona Parisini, från socialtjänsten i Faenza, Italien.

Trollhättans arbete med Barnahus fyrbodal en internationell förebild

Trollhättan har blivit en förebild för arbetet med utsatta barn, bland annat tack vare Barnahuset Fyrbodal och den verksamhet som bedrivs där. När den italienska staden Faenza sökte en samarbetspartner för att utveckla sin socialtjänst och arbetet riktat mot barn och barnrätt, sökte de kontakt med Trollhättan. 

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Det gav resultat, och inom ramen för Erasmus-projektet Pro Child, har nu tjänstepersoner från socialtjänsten i Faenza kommit till Trollhättan för att lära mer om Barnahuset och Trollhättans socialtjänsts framgångsrika arbete med barn som utsatts för våld och övergrepp.  

- Vi har en modell som fungerar, och genom samarbetet hoppas vi kunna driva utvecklingen framåt, så att barnen verkligen hamnar i centrum av vårt arbete. Det är fantastiskt att kunna visa upp vårt arbete och vara stolta över de framsteg vi har gjort, säger Maria Blomgren Rydell, socionom verksam på Barnahuset Fyrbodal i Trollhättan.

Barnahuset Fyrbodals modell, som fokuserar på samverkan mellan polis, socialtjänst och andra myndigheter, anses vara framgångsrik i att hantera barn som varit utsatta för våld eller sexuella övergrepp.   

- Italien saknar en liknande verksamhet, så det är spännande och inspirerande för oss att få ta del av de kunskaper och tankar som finns här i Trollhättan. Vi tror att genom att förstå hur systemet fungerar här, kan vi få inspiration och utveckla vårt arbete i Italien, säger Simona Parisini, från socialtjänsten i Faenza.

Under besöket har de italienska representanterna fått insikt i Barnahusets modell för att arbeta med barn som varit utsatta för övergrepp, samt hur man involverar hela familjen i processen. Men Erasmus-projektet kan betyda att Trollhättans arbete lyfts fram som en potentiell inspirationskälla för länder inom hela EU.

- I slutfasen av projektet skriver vi en rapport tillsammans, så att andra länder kan se och titta på vad vi gjort. Det stärker samarbetet över gränserna kring hur man arbetar med barn, och vi hoppas att det driver utvecklingen framåt, så att barnet får stå i centrum, och att det blir bättre förutsättningar för barn, som är utsatta för den typen av vålds- och sexualbrott som vi jobbar med, säger Maria Blomgren Rydell. 

Projektet är sprunget ur ett förslag ifrån EU-nätverket Sweden Emilia Romagna Network (SERN) där både Trollhättan och Faenza är medlemmar

grupp på 20 personer tittar leende in i kameran

Hela den italienska delegationen från staden Faenza, på besök i Trollhättan. Totalt över 20 personer, verksamma inom socialtjänst och socialt arbete. 

Senast granskad 2023-12-18 av KLALIW