Bild med texten: Ljusmanifestation 24 februari -	Drottningtorget klockan 17.15. Välkomna! Samt en logotype med Globala målen.

Trollhättan för fred – manifestation för Ukraina

På fredag arrangerar Trollhättans Stad en manifestation för fred, vilket sammanfaller med årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina. – Vi hoppas att många Trollhättebor kommer till Drottningtorget, tänder ett ljus för freden och visar sitt stöd för befolkningen i Ukraina och människor i andra delar av världen som utsätts för våld och förtryck, säger Peter Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande i Trollhättan.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Att arbeta för ”Fredliga och inkluderande samhällen” är ett av 17 globala mål som ingår i genomförandet av Agenda 2030 och en hållbar utveckling. Trollhättan för fred den 24 februari är en manifestation som kopplas till det målet, om att verka för en värld utan våld, stärka demokratin och öka mångfalden. Det är också årsdagen av Rysslands invasion av Ukraina.

– Den ukrainska ambassadören i Sverige har i ett brev till Sveriges Kommuner och Regioner bett svenska kommuner och regioner att stödja Ukraina genom att på olika sätt uppmärksamma att det snart är ett år sedan Ryssland inledde sin fullskaliga invasion av Ukraina, säger Said Niklund, stadsdirektör i Trollhättans Stad och fortsätter:

– Därför känns manifestationen som en angelägen solidaritetshandling för att visa vårt stöd.

Gör gemensam sak

Förhoppningen med manifestationen på Drottningtorget den 24 februari är att göra gemensam sak, ett Trollhättan som tillsammans står upp för fred, och samtidigt manifesterar sitt starka ogillande mot våld och förtryck.

Programmet inleds klockan 17:15 då det finns möjlighet för alla närvarande att tända ett ljus. Därefter fortsätter programmet med musikframträdanden och tal med företrädare för civilsamhället, de politiska partierna i kommunfullmäktige och av stadsdirektören. Sammankomsten beräknas pågå till cirka 18:15.  

Välkomna att delta!

Teckenspråkstolkning kommer att ske av arrangemanget.

Senast granskad 2023-02-22 av KLALIW