Grävmaskin i lekplatsen i Storegårdsparken

Trollhättan får ny temalekplats i Storegårdsparken

Från en nedgången områdeslekplats till en utflyktslekplats med tema. Med fokus på odling, biologisk mångfald och återbruk ska lekplatsen i Storegårdsparken både lära och locka fler barn.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Ännu ett utflyktsmål att räkna med i Trollhättan

Tidigare i veckan påbörjades ombyggnationen av lekplatsen i Storegårdsparken med ambitionen om att allt ska vara färdigt senare i höst. Det är inte en vanlig upprustning som ska genomföras utan här ska både lekutbud och åldersspann för lekplatsens besökare breddas. Lekplatsen som tidigare klassats som en områdeslekplats blir nu en utflyktslekplats med tema. 

– Det här blir ännu ett utflyktsmål i Trollhättan! I kombination med aktivitetsdelen längre bort i parken och parken i sin helhet blir det en fantastisk plats att besöka. Här kan hela familjen aktiveras, säger projektledare Susanna Wallin.

Lek som lär om hållbarhet

Inspiration till lekplatsen hämtas från trädgårdslandet och odling. I projektet finns också ett stort fokus på återbruk och att lekplatsen ska vara en plats där barnen på ett lekfullt sätt får lära sig mer om biologisk mångfald och ekologisk hållbarhet. 

– Som vanligt är hållbarhet en viktig faktor när vi bygger om och bygger nytt och här tar vi ut svängarna mer än vanligt. Det är första gången vi gör en lekplats där vi satsar på att använda återbrukat material så långt det är möjligt. Men självklart utan att tumma på några säkerhetsaspekter. Det känns också viktigt och bra att vi nyttjar våra lekplatser till att lära barnen om hållbarhet och biologisk mångfald, säger Susanna.

Nytt namn på ”lekplatsen i Storegårdsparken”

I samband med att lekplatsen blir en utflykts- och temalekplats ska den också få ett nytt namn. Men vad det blir är inte helt bestämt ännu.

– Det finns regler kring hur vi ska och får namnsätta platser. När det gäller lekplatser som blir utflyktsmål och har teman så kan vi gå utanför den vanliga standarden och bli lite mer kreativa. Vår namnberedningsgrupp sitter just nu med lite olika idéer och förslag och senare i höst får vi se var det landar. Men det ska ju spegla lekplatsens innehåll såklart, avslutar Susanna.

Mer om projektet

Senast granskad 2023-09-19 av KLALIW