Jane Johansson, chef omsorgsförvaltningen.

Trollhättan bygger nya LSS bostäder i Alingsåker och Lärketorpet

Trollhättan har behov av fler bostäder med särskild service för funktionsnedsatta inom LSS. Nu står det klart att två boenden kommer att byggas i våra nya bostadsområden Alingsåker och Lärketorpet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

- Det är ett glädjande att vi har möjlighet att bygga nytt. Det ger oss bra förutsättningar att skapa genomtänkta och anpassade hem som tillgodoser behov som trygghet och självständighet, säger Jane Johansson som är chef för omsorgsförvaltningen.

Det finns också bättre möjlighet att genomföra önskvärda egenskaper i en nybyggnation gällande utformning av gemensamhetsrum, personalutrymmen, måltids- och köksfunktioner, hygien, tvätt, städ, förvaring, utemiljö och parkering.

  • Alingsåker, blir en gruppbostad med sex lägenheter, tillhörande gemensamhetsrum och personalutrymmen.
  • Lärketorpet, blir en servicebostad med åtta lägenheter, tillhörande gemensamhetsrum och personalutrymmen.

Nybyggnationerna på Alingsåker och Lärketorpet lokalplanering är relativt enhetlig men har olika utformning. På våningsplan ett byggs främst lägenheter med tillhörande gemensamhetsytor och kök. Entréerna kommer att vara centralt placerade med tillträde till de enskilda lägenheterna inifrån byggnaden, men lägenheterna kommer också att ha privata entréer utifrån. Varje lägenhet kommer att ha en egen insynsskyddad uteplats men också tillgång till en gemensam uteplats i anslutning till gemensamma ytor och kök. Personal- och teknikutrymmen kommer att ha egna entréer och främst vara placerade på det andra våningsplanet.

Kommunstyrelsen godkände lokalplaneringen av nybyggnationerna 14 februari.

Om projektet och upphandling går enligt beräknat så kommer boendena vara inflyttningsklara i början av 2026. 

Senast granskad 2024-02-28 av KLALIW