porträtt tre personer. Carina Djärv och Marko Zamorano Toth från Centrum mot våldsbejakande extremism, samt Victoria Björkenstam, brottsförebyggande samordnare Trollhättans Stad.

Trollhättan arrangerar seminarium om våldsbejakande extremism

Trollhättan Stad arrangerar seminarium om våldsbejakande extremism under en halvdag på Folkets Hus.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Där fick både socialtjänst, idrottsföreningar och andra nyckelfunktioner i samhället fick möjlighet att öka sin kunskap kring risk- och skyddsfaktorer som kan påverka radikalisering. 

Föreläsningen genomfördes i samverkan med Center mot våldsbejakande extremism, inom ramen för ett projekt med Brottsförebyggande rådet, som Trollhättans Stad är en del av. Syftet med dagen är att öka deltagarnas kunskap om bakomliggande orsaker relaterade till unga människor och risken att hamna i extrema miljöer.

Senast granskad 2023-11-29 av KLALIW