Ett stort träd står intill en liten väg mellan två lägenhetshus.

Totalrenovering för Kvarteret Humlan

Nu är det klart att kvarteret Humlan ska byggas om för att ge de äldre finare bostäder och en bättre utomhusmiljö.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

På Sylte ligger Kvarteret Humlan, ett särskilt boende för äldre, som består av fem huskroppar och 125 boendeplatser. Husen byggdes för 50 år sedan där en större ombyggnation gjordes 25 år senare.
– Då var det modernt, men nu är lokalerna inte ändamålsenliga längre. En ombyggnation är nödvändig för att vi ska kunna ge de boende bästa möjliga förutsättningar, säger Marie Uls, verksamhetschef särskilda boenden för äldre.

Trädgårdsmiljö mellan husen

Ombyggnationen kommer bland annat innebära att tak och fasader renoveras samt att ventilation, el, rör, hissar med mera byts ut. Invändigt kommer lägenheterna moderniseras och fräschas upp. Dessutom blir det ett rejält lyft för utomhusmiljön.
– Det kommer bli trädgårdar mellan husen. De boende kommer att kunna röra sig friare både inomhus och utomhus. Det här kommer bli ett av de finaste äldreboendena i Trollhättan, säger Marie Uls.

Byggstart vid årsskiftet

Ombyggnationen och renoveringen kommer genomföras av AB Eidar, Trollhättans bostadsbolag, som tecknat ett samarbetsavtal med entreprenören ByggDialog AB. Just nu pågår förarbete och planering. Själva renoveringsarbetet beräknas kunna starta omkring årsskiftet 2024/2025 och vara klart i början av 2028.

Tillfälligt boende

Ombyggnationen kommer ske i etapper med en huskropp i taget. Tiden per hus beräknas till drygt ett halvår. Under byggtiden kommer boende och personal tillfälligt flytta in på Humlevägen 98.
– Husen är ganska lika, så miljöombytet blir inte så stort. Omsorgsförvaltningen tar fullt ansvar för själva flytten. Genom samarbete med frivilligorganisationer och anhöriga ska vi ordna trevliga aktiviteter så att de boende inte märker av flyttbestyren så mycket, säger Marie Uls.

Senast granskad 2024-02-14 av JONHJO