En flicka och hennes mormor sitter vid ett bord och skriver på post-it-lappar Selma med Mormor Eleonor var några av de som besökte vårt Öppet hus för att lämna synpunkter.

Tack för alla synpunkter om landsbygdsutveckling

Vi vill tacka alla som tog sig tid att komma till det öppna huset, tisdagen 11/6, för att prata om Trollhättans landsbygder och småtätorter. Det var mycket värdefullt för oss och vi hoppas att det känns givande för er som deltog.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under det öppna huset gavs tillfälle att träffa tjänstepersoner och politiker för att prata om Trollhättans landsbygder och småtätorter, samt om den fördjupade översiktsplan som just nu tas fram. Det kom strax över 40 engagerade medborgare vilket innebar att det blev många givande samtal om Trollhättans landsbygder och småtätorter framtid. Genomgående handlade samtalen om hur vi tillsammans kan hitta sätt att skapa kvalitativa livsmiljöer utifrån var plats specifika förutsättningar, utmaningar och möjligheter.
 
Under kvällen fick vi bland annat besök av Selma och hennes mormor Eleonor. Selma hade flera idéer och synpunkter hon ville lämna och det är vi väldigt glada för! Har man idéer och synpunkter på sådant som inte funkar och som skulle kunna utvecklas, eller för den delen på sådant man tycker är bra och är nöjd med, så är ett sätt att bidra att man gör precis som Selma - framför sina synpunkter.

Om du missade det öppna huset, eller kommit på något ytterligare som du vill framföra så är det fortfarande möjligt att tycka till och inkomma med synpunkter - det gör du via enkäten här:  Låt oss prata landsbygd! - Placetoplan

Vad sker härnäst?

De synpunkter som inkommer ska sammanställas och skickas vidare till berörda förvaltningar och kontor samt användas som underlag när samrådshandlingarna till den fördjupade översiktsplanen för Trollhättans landsbygder och småtätorter vidareutvecklas. 

Man och kvinna som promenerar längs landsväg med en hund, ladugårdar i bakgrunden.

FÖP: Trollhättans landsbygder

FÖRARBETE. Just nu arbetar vi med en fördjupad översiktsplan för Trollhättans landsbygder. Syftet med planen är att visa på kommunens intention gällande markanvändning och utveckling av Trollhättans småtätorter och landsbygder.

Senast granskad 2024-06-20 av ANDGLE