Bild på Stridsbergsbron över Göta Älv en solig sommardag

Stridsbergsbron öppnas för trafik 30 juni

Några tester återstår för att få den sista trafikbesiktningen av bron - därefter öppnas bron för alla trafikslag

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Lördagen den 17 juni invigdes Stridsbergsbron tillsammans med flera nya besökmål i Hjulkvarnelund och Vårvik. Bland annat den nya Stadsparken med tivolilekplats och äventyrsgolf, Vårviks Gård och platser i den nya stadsdelen Vårvik. Under dagen kunde besökare till fots och med cykel ta sig över den nya bron och röra sig mellan stadsdelarna. 

Klockan 17.00 ställdes bron återigen upp och stängdes av för all trafik. 

– Vi har ett antal tester kvar som måste genomgöras innan vi kan få den slutgiltiga trafikbesiktningen av bron. Först då kan vi öppna bron för alla trafikslag och för gott, säger projekteringschef Drazen Kendes. 

30 juni öppnas bron

Testerna är i full gång och bron ska öppnas för all trafik den 30 juni. 

Senast granskad 2023-08-14 av JOSÅKEBEN