Mer biologisk mångfald önskas av Anna Brandeby-Harström (nummer två från vänster), Ylva, Kari, Marie och Yvonne från BRF Strömslund. Mer biologisk mångfald önskas av Anna Brandeby-Harström (nummer två från vänster), Ylva, Kari, Marie och Yvonne från BRF Strömslund.

Stort intresse för mångfald i trädgårdarna

– Det har varit fantastiskt roligt att få komma hem till alla människor och deras trädgårdar! Det tycker Anna Brandeby-Harström, Trollhättans Stads biologiska mångfalds-rådgivare.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Anna Brandeby-Harström har haft bråda dagar. 50 platsbesök har bockats av hos stora och små fastighetsägare i Trollhättan som velat ha rådgivning om hur deras tomter kan anpassas för mer biologisk mångfald.

– Jag är oerhört glad och lite överraskad över det stora intresset. Det känns som om människor överlag är väldigt intresserade och vill vara med och jobba för vår natur och vår biologiska mångfald, säger Anna Brandeby-Harström.

Växter står högt i kurs

Hon upplever att de hon besöker är väldigt nyfikna på att lära sig mer och många har frågor och funderingar.

– Mest intresserade är de nog av växter: ”Vilka växter är bra? Vilka ska jag undvika?” Därefter skulle jag säga att det är gräsmattor och ”ängar” man vill prata om – och hur man gör för att det ska bli bra.

Bostadsrättsförening fick matnyttiga tips

Ett av besöken gick till en bostadsrättsförening i Strömslund, med 28 bostäder i 7 hus, där de boende Kari Granstrand och hennes grannar Ylva, Yvonne och Marie hade bjudit in Anna för en rundvandring i de gemensamma grönområdena.

– Jag lade ett förslag på årsmötet att vi skulle kontakta Anna, och alla tyckte att det var en bra idé, berättar Kari.

"Jag kan inte låta bli att lyfta fram sälgen"

Första anhalt var en lång plantering längs Dragarevägen, därefter fortsatt vandring över gräsmattor, förbi odlingslådor, fruktträd och häckar. Och Anna levererade mängder med tips, här ett urval (se fler i faktarutan nedan):

– Vi behöver mer blommor i utemiljön, och det ska helst vara inhemska växter. Vissa pollinerare kan hitta pollen och nektar på vilken växt som helst, medan andra är specialiserade på vissa av våra inhemska arter.

– Jag kan inte låta bli att lyfta fram sälgen! Sälgen blommar tidigt och är viktig för de pollinerare som kommer igång tidigt på våren. Många arter är även specialiserade på sälg.

– Det får gärna se lite ”skräpigt” ut, med till exempel rishögar, nässelsnår och gärna en trädgårdskompost.

Vill ha mer biologisk mångald

Mötet utmynnade i intressanta samtal, där bostadsrättsföreningen framöver vill titta vidare på hur de kan utveckla den biologiska mångfalden i området.
– Vi kanske kan organisera tillverkning av insektshotell på en kommande städdag, och även engagera barnen, löd en av funderingarna i eftersnacket.

Relaterad information

Annas matnyttiga tips till bostadsrättsföreningen

– Från hemsidan ”Rikare trädgård” kan man skriva ut informationsskyltar, som förklarar olika insatser för den biologiska mångfalden.

– Blommande buskar är jättebra och kräver nästan ingen skötsel. Ölandstok ger mycket nektar.

– Om man klipper gräsmattan lite mindre ofta kan blommor få en chans att blomma.

– Den här lönnen med sprucken stam är en fin uppväxtmiljö för många insekter.

– Viktigt med tillgång till vatten för insekter. En vattenskål på taket till de kommande insektshotellen kan vara en bra idé.

– Om ett dåligt träd behöver huggas ned kan stammen behållas stående och borras fullt med hål i så får ni ett färdigt insektshotell.

Senast granskad 2023-09-19 av KLALIW