Representanter från Trollhättans Stad och Stenhaga utanför stadshuset i Trollhättan. Representanter från Trollhättans Stad och Stenhaga utanför stadshuset i Trollhättan.

Stenhaga förvärvar Nevs fastigheter

Svante Andersson, också delägare i Västflyg, har genom sitt bolag Stenhaga Invest tecknat Letter of Intent om att förvärva Nevs fastigheter med tillhörande fabriksområde i Trollhättan. "Med denna affär kommer nu ytterligare en viktig pusselbit på plats som stärker vår regions näringsliv och arbetsmarknad", säger Peter Eriksson (M), kommunstyrelsens ordförande.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Svante Andersson och Stenhaga Invest ser fram emot att fylla de tomma ytor som fastigheten erbjuder, diskussioner med potentiella hyresgäster har redan inletts – och man har genomfört den här typen av affärer tidigare.
– Vi är medvetna om att sådana här satsningar är förenat med mycket arbete, men vi är redo för utmaningen, förklarar han.

”Ni vill detta på riktigt”

En stor anledning till att Andersson fortsatt väljer att satsa på Trollhättan beror på mottagandet av kommunledningen och näringslivsenheten, förklarar han i ett avstämningsmöte med  Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson, oppositionens representant Paul Åkerlund, Näringslivschef Helena Kortered, Näringslivsutvecklare Robin Mashallah, Affärsutvecklare Magnus Larsson och Stadsdirektör Said Niklund.
– Att vi jobbar så bra ihop är styrkan, man känner att ni vill detta på riktigt, förklarar han. Vi har jobbat med säkert 40 kommuner genom åren och Trollhättan sticker ut positivt, fortsätter han.

Positivt för Trollhättan

Kommunstyrelsens ordförande Peter Eriksson ser affären som mycket positiv för Trollhättan, att den tidigare bilfabriken får en proaktiv och stabil ägare som engagerat skapar förutsättningar för fler verksamheter till staden och området.
– Med denna affär kommer nu ytterligare en viktig pusselbit på plats som stärker vår regions näringsliv och arbetsmarknad, förklarar Eriksson.

Väl rustat för samarbeten

Näringslivschef Helena Kortered tillägger att staden är rustade för sådana här samarbeten och aktivt jobbar gränsöverskridande med etableringsfrämjande aktörer i regionen för att snabbfotat kunna möta vad näringslivet efterfrågar.
– Det är ingen tvekan om att styrkan ligger i att vi är många parter som tillsammans jobbar för att stärka – och kunna leva upp till den attraktionskraft som Trollhättan idag står för, förklarar hon.

Nytt liv i fabriken

Nevs VD Nina Selander förklarar i ett pressmeddelande att de är glada att återigen få nytt liv i fabriken och menar att en möjlighet för flertalet anställda att kunna arbeta vidare i den nya verksamheten uppstår.

Hur verksamheten ska drivas framöver är en del av fortsatta förhandlingar, men Svante Andersson förklarar i samma pressmeddelande att han är djupt imponerad av alla positiva människor som han haft att göra med inom Nevs trots att de har haft sina motgångar.

Om affären

Fastighetsaffären innebär att Stenhaga förvärvar 80% och Nevs kommer efter genomförd affär att äga 20% som en del i att behålla möjligheten för bilproduktion och försäljning i Europa. Fastigheten omfattar ca 320 000 kvm lokaler och kontor och ca 800 000 kvm mark samt maskiner och inventarier. (Vi kompletterar med kartbild inom kort).

Största delen av de dryga 300 000 kvm lokaler som finns är idag outhyrda men några olika aktörer hyr idag ca 50 000 kvm. Genom åren har det investerats flera miljarder i maskiner, inventarier och anpassningar av fastigheten, vilket ger en stor potential, enligt Svante Andersson.

Eftersom Nevs kvarstår som delägare kommer Stenhaga att ha fortsatt samarbete med Nevs.

Tillträde kommer att ske den 1 juli.

Om Svante Andersson och Stenhaga Invest

  • Stenhaga har ca 70 bolag inom koncernen och är verksamma i 11 länder. Nyligen förvärvade Stenhaga Tierp Arena utanför Uppsala. Stenhaga ägs till 100% av Svante Andersson.
  • Svante Andersson har genom sin 30 åriga erfarenhet inom fastighetsbranschen ett stort kontaktnät inom såväl producerande bolag som inom lager/logistik. Han ser fram emot att fylla de tomma ytor som fastigheten erbjuder, och diskussioner med intressenter har redan inletts.
  • Stenhaga har vid många tillfällen förvärvat tomma fastigheter som över tid fyllts med egna verksamheter och externa hyresgäster.
Senast granskad 2023-05-04 av KLALIW