Anne Fagerberg och Lisa Pedersen webb Anne Fagerberg, Trollhättans Stad, och Lisa Pedersen, Brå, i samspråk under uppstartsmötet i Folkets hus kulturhuset.

Startskott för nytt trygghetsarbete

På torsdagen gick startskottet för Trollhättans Stads trygghetsarbete tillsammans med Brottsförebyggande rådet (Brå). – Samarbetet med Brå kommer att ge oss extra kraft och stöd till redan pågående initiativ och processer. Jag är övertygad om att Brå kommer att kunna stärka vårt kunskapsbaserade brottsförebyggande arbete än mer, sa Anne Fagerberg, brottsförebyggande strateg i Trollhättans Stad.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Under heldagen på Folkets hus Kulturhuset presenterades avsiktsförklaringen och aktivitetsplan för samarbetet. Det innehöll också kunskapshöjande föreläsningar för politiker och tjänstemän, workshops, frågestunder med mera.

Dags för Trollhättan

Trollhättan är en av 5 utvalda kommuner som Brå valt att ge riktat stöd till utifrån kriterierna att det finns ett utsatt område i kommunen, samt att det redan finns ett etablerat brottsförebyggande arbete på plats.

– Vi har haft en dialog med ett antal kommuner där vi har tittat på dels vilka utmaningar man har, dels vilka förutsättningar vi har att göra något på ett år och då har vi landat i att Trollhättan faktiskt har de förutsättningarna. Vi har inte haft ett nära samarbete – i alla fall inte i närtid – med just Trollhättan förut, så nu är det dags, sa Lisa Pedersen projektledare på Brå.

Överföra viktig kunskap

Lisa Pedersen menar att storstadskommunerna har fått ganska mycket uppmärksamhet de senaste åren, men att både Brå och andra forskare ser det som angeläget att också ge de mellanstora kommunen mer fokus och extra stöd.

– Vi kanske kan hjälpa till med de erfarenheter som vi har dragit i storstadskommunerna kring att bekämpa den organiserade brottsligheten och överföra den kunskapen till de mer mellanstora kommunerna, sa Lisa Pedersen.

Ökat stöd till kommuner med utsatta områden - Brå

Mer om projektet

Brå arbetar för att minska brottsligheten och öka tryggheten i samhället. Regeringen har givit Brå i uppdrag att tillsammans med andra aktörer med expertkunskap ge ett behovsanpassat och praktiknära stöd till fem kommuner som finns med på polisens kartläggning av så kallade utsatta områden. Projektet startade under hösten 2022 och slutredovisas den 10 juni 2024. 

Målet är att öka kommunernas förutsättningar att kunna arbeta mer effektivt mot den specifika problematik som finns i deras utsatta områden och stärka deras förmåga att förebygga kriminalitet.

Senast granskad 2023-03-10 av REBLJU