Bild på Villa Elfhög och Elfhögsstigen i Trollhättan

Sprängarbeten nattetid vid Elfhögsstigen 1-17 april

Den 1-17 april genomförs sprängarbeten nattetid vid Elfhögsstigen och Villa Elfhög, då Elfhögsstigen måste flyttas som en del av utvecklingen i området. På grund av närheten till järnvägen tillåter Trafikverket endast sprängningarna under natten då tågtrafiken inte påverkas.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Området kring Villa Elfhög ska utvecklas. Arena Älvhögsborg ska anlägga en utomhusarena för sommarsporter och Trollhättans stad ska omvandla Villa Elfhögs trädgård till en mer parkliknande miljö. För att möjliggöra utvecklingen behöver Elfhögsstigen flyttas något och därför måste vi spränga.

Varför spränger vi på natten?

Sprängningsarbetena beräknas pågår cirka 22.00-04.30 under perioden 1-17 april. Trafikverket tillåter endast sprängningsarbeten nattetid på grund av närheten till järnvägen. Tidsfönstret är anpassat för att det inte ska gå tågtrafik på järnvägen och för att hinna kontrollera att spåren inte skadats i samband med sprängningsarbetena. Dagtid finns inte dessa tidsfönster på grund av tågtrafiken.

Hur påverkas omgivningen?

Sprängningsarbetena beräknas pågå mellan cirka 22:00-04:30 med en eller två timmars intervaller. Sprängningarna föregås av korta varningssignaler inför sprängningen och en lång signal när sprängningen är över. Ljudet från sprängningen kommer uppfattas som en dov knall.

Vi förstår att dessa arbeten kan upplevas som störande men hoppas på visad förståelse. Vi kommer så långt som möjligt utföra förberedande arbeten under dagtid för att ha så få störande moment som möjligt nattetid.

Du som bor i närheten har fått ett informationsbrev skickat till dig med information och kontaktuppgifter till projektledare. 

Senast granskad 2024-03-26 av KLALIW