Byggnadsställningar på stadshuset används för att kunna transportera upp solcellspanelerna till taket. Byggnadsställningar på stadshuset används för att kunna transportera upp solcellspanelerna till taket.

Solcellspaneler monteras på stadshuset

Nu monteras solcellspaneler på stadshusets tak. – Effekten beräknas till 107 000 kwh, vilket är drygt 10 procent av stadshusets förbrukning, berättar fastighetsförvaltare Alexander Antonsson.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Solpaneler på stadshuset är inget nytt fenomen. Redan 2008 anlades mindre solpaneler på fasaden, där de har tjänat som både energiproducent och solskydd.

De som nu monteras på stadshusets tak är dock av en helt annan storlek och kaliber – effekten beräknas till drygt 10 procent av den årliga förbrukningen. Fastighetsförvaltare Alexander Antonsson pekar på en av fördelarna:

– Vi har kylanläggningar som kyler luften i stadshuset. Oftast är det dyrare med el på vintern, men vi har haft höga kostnader på sommaren också eftersom vi har anläggningar som kyler luften, så det här blir perfekt, säger han.

Snö- och vindsäkring

Budgeten var ursprungligen 1,5 miljoner kronor, men har justerats uppåt till 1,9 miljoner.

– Vi kommer att behöva genomföra förstärkningar av takstolarna för att säkra upp för snölaster, men framförallt gentemot vindlasterna som blir vid kraftig blåst och storm.

Det är de tre taklängorna med flest soltimmar som kommer kläs med paneler, och förhoppningen är att de ska vara monterade och redo att tas i drift i augusti.

– Vi vill inte forcera det, men vill ha det klart så fort som möjligt så vi kan utnyttja antalet soltimmar.

Hållbarhet och lägre energikostnader

Satsningen på solceller på stadshuset visar också vägen för en ny strategi.

– Vi har velat göra en större solcellssatsning en längre tid på stadshuset. Nu har vi fått rätt förutsättningar för att kunna genomföra det. Det här blir utgångspunkten när vi ser över samtliga tak i vårt fastighetsbestånd, det är viktigt att väga in både hållbarhet och lägre energikostnader, avslutar han.

Illustration som visar de taklängor som ska kläs med solpaneler på stadshusets tak

Illustration som visar de taklängor som ska kläs med solpaneler på stadshusets tak.

Senast granskad 2024-07-11 av PERIVA