Risk för försenad skoltaxi

Under dagen och några dagar framåt är det risk för förseningar i skoltaxitrafiken. Det ärTaxi Trollhättan som utför alla skolskjutsar med taxifordon och specialfordon, och företaget rapporterar att problemen beror på driftstörningar i det digitala boknings- och anropssystemet.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Taxi Trollhättan arbetar utifrån detta nu manuellt med sina körningar och turlistor med främst telefonkommunikation med sina chaufförer. Utbildningsförvaltningen bedömer att ordinarie utförande av skolkörningarna ska kunna gälla, men att det finns risk för förseningar.

Observera att störningarna alltså bara gäller skolskjuts som utförs med taxi eller specialfordon. Skolskjutstrafiken med bussar utförs enligt tidtabell.

Vid försenad eller utebliven skoltaxi, kontakta Taxi Trollhättan .

Telefon: 0520-82200
E-post: skol@taxitrollhattan.se

Senast granskad 2023-03-20 av REBLJU