Skolskjutstrafiken påverkad av vädret den 22 januari

Regn och snösmältning har lett till att skolskjutstrafiken den 22 januari har drabbats av vissa förseningar och, i några områden, reducerade linjesträckningar.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Skolskjutsentreprenörerna har informerat berörda vårdnadshavare.

Senast granskad 2024-01-22 av KLALIW