Drönarfoto över Trollhättan med vattentornet i centrum

Sensor-samarbete för ökade lokala data om vår närmiljö

Nu söker vi dig som skulle vara intresserad av att ha en sensor hemma hos dig som mäter lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur! Du får ta del av mätvärdena och vi pratar gärna tillsammans om dina och våra tankar kring mätningar med IoT-sensorer.

Kontaktcenter - en väg in

Öppettider

Måndag–fredag: 8:00–16:30

Vad kan kontaktcenter hjälpa mig med?

Besök oss

Gärdhemsvägen 9 461 83 Trollhättan

Här skickar du in din intresseanmälan för att delta! 

Vad går samarbetet ut på och hur arbetar Trollhättans Stad med sensorer?

Hos SMHI finns det bra väderdata, men den är inte tillräckligt lokal för vissa av stadens behov. Sensorerna kommer bland annat skapa nytta för våra kollegor på Miljökontoret, som gör mätningar av inomhusklimatet. När de till exempel gör mätningar av luftfuktighet i en lägenhet så kan det vara bra att kunna jämföra värdena med luftfuktighet utomhus vid samma tidpunkt. Jämförelsen blir mer rättvisande om den görs med lokala väderdata från stadsdelen! Trollhättans Stad har även sensorer ute längs en del vägar, med förhoppning om att vi snart ska kunna hjälpa våra kollegor som sköter halkbekämpning med var de behövs allra bäst.

 

Vad är det för sensor?

Den sensor som vi vill sätta upp utomhus vid ditt hus eller på din balkong är typen Elsys ELT-2. Den är ungefär lika stor som ett en-liters mjölkpaket och mäter lufttryck, luftfuktighet och lufttemperatur. Sensorer av denna typ registrerar inga ljud eller bilder, är batteridrivna och klarar sig normalt i många år med det batteriet de levereras med utan att kräva underhåll.

 

Hur hanteras datan?

De mätvärden som samlas in skickas till oss på Samhällsbyggnadsförvaltningen via LoRaWAN, som är ett trådlöst nätverk för uppkopplade saker där data kan skickas flera kilometer med stöd av endast ett fåtal accesspunkter. Dessa ägs i vårt fall av Trollhättan Energi och deras system är öppet även för företag som vill jobba med IoT (Internet of Things). Mätvärden som kommer till oss kommer läggas i ett kartsystem, där du som har en sensor hemma kommer kunna ta del av kartorna på en webbsida. Om vi publicerar kartor med mätvärden från sensorn du har hos dig så att allmänheten kan se den, kommer vi endast visa dem på stadsdelsnivå. Det är bara du och vi som vet på vilken adress den finns.

 

Intresseanmälan och praktisk info

Vad kul att du är intresserad för en sensor hemma hos dig! För att det ska bli aktuellt att ha en sensor hos dig så gör vi bedömningar av de intresseanmälningar vi får. Bland annat tittar vi på möjligheterna för sensorn att få vara ifred, möjligheter för smidig montering och lämplig placering för bra mätningar och möjligheterna för vår personal att komma åt sensorn vid behov.

Vi har inte satt någon tidsgräns för hur länge man får/bör ha en sensor hemma, men det är bra om man kan tänka sig ha sin sensor uppsatt i minst ett år. Vi skriver ett enkelt avtal med dig som ska ha en sensor hemma, och ingen ersättning utgår för att du har den placerad hemma hos dig. Vi kommer överens om vart sensorn sitter bäst, baserat på både att sensorn ska fungera väl och vad du tycker ser bra ut! Montering av sensorn sker med hjälp av ett spännband eller ett par skruvar och utförs av personal från Trollhättans Stad. Det kan hända att sensorn placeras i ett hölje som skyddar den mot solstrålning.

Du gör din intresseanmälan för att delta här!  Vi kommer behandla intresseanmälningarna löpande och ser gärna att du inkommer med din anmälan innan sista juni. 

Senast granskad 2023-06-07 av KLALIW